A-
A+
Print

leden 2010 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2010

 

Vážené krajanky a krajané,

Období oslav vánočních a novoročních je už za námi.Vrátili jsme se do běžného ritmusu jak v soukromém, tak i v besedním působení. Jednotlivé besední sekce znovu rozproudili své aktivity, ale se součastně činně zapojili do vypracování progranů práce a finančních plánů na rok 2010.

Přítomná celosvětová recese se všemi zvláštními jevy v chorvatské společnosti, upomíná nás, že se i hospodářská činnost Besedy, z které se financuje největší část  besedních aktivit bude v tomto období potácet s potížemi. Zájem o pronájem prostorů  v Českém domě neukazuje trend zvětšení. O pronájem velkého sálu  zájem je nadále slušný. Nově vybudované kulturné-hospodářské centrum  nabízí zájemcům  nové možnosti používání. Aby se jeho kapacity, které přesahují Besední potřeby mohli plně využit, je nutné aktivovat  nový segment zákazníků jak vlastními sílami, tak i za pomocí firem které mají v tom úseku služeb určité zkušenosti a pozici na trhu. O tomto úsilí se podrobně uvažovalo na schůzích Hospodářské rady a  Správního výboru besedy, které se konaly minulého týdne. Oba orgány schválily nové pokyny na pronájem besedních prostorů a i Plán potřebných investičních a práci údržby a objednávek inventáře na rok 2010.

 
Besední vánoční koncert
u prostřeného stolu


Nové podmínky na trhu pronájmu prostorů, které nabízí Beseda a finanční efekty z toho, vyžadují si kvalitnější plánování a slaďování počtu a druhu aktivit všech besedních sekcí za cílem, aby jejich činnost v tomto roce neupadla jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Proto místopřeseda Besedy pro kulturní, osvětovou a zábavní činnost Jiří Bahnik spolu s Jarmilou Kozákovou, vedoucí kulturně-osvětové činnosti spolku, 11. ledna organizovali poradu s vedoucími jednotlivých sekci o tom, jak mají pro své sekce vypracovat návrh programu aktivit a finanční plán na tento rok. Jsem si jistý, že je s takovými novinkami v plánování a s racionalizací prostředků nutných na jednotlivé aktivity, možné ne jenom udržet činnost, nýbž v aktivitě jednotlivých sekcích docílit lepšího výkonu. Aby se nám to podařilo, je zapotřebí, abychom se více a tolerantněji domlouvali, abychom se jako jednotlivci více uvažovali, a to o čem jsme se domluvili, abychom svorně a vytrvale vykonávali.

Přeji nám v tom hodně úspěchu!

Jaromil Kubíček

 

BESEDNÍ ČINNOST V PROSINCI A LEDNU

Přelom roku je tradičním obdobím k přemítání, vyhodnocování a přijímání nových předsevzetí. Každoročně si klademe otázku – jakým bude ten rok nadcházející? Budu zdravý, budu šťastný, bude se mi dostávat lásky, úspěchu a potěšení? Zlepší se moje finanční situace?

Budu se mít alespoň tak dobře, nebo lépe, než doposud?

Jak tedy bude vypadat nový rok 2010? Bude přesně takový, jak si jej sami vytvoříme. Bude přímo odrážet povahu našich myšlenek. Bude tak hojný a úspěšný, jak hojné a přínosné budou naše vlastní myšlenky.

Přeji vám, abyste nejenom v roce 2010 nalezli svůj trvalý klid a mír, hojnost zdraví a lásky, ale také nezměrnou vnitřní moudrost.

A my jsme v Besedě také začali hojně s pracemi. S nacvičováním začaly pěvecký sbor a divadelní sekce, pokračují také škola a školka v upravených učebnách. Naše nová sekce Polka už také začala s nacvičováním společenských tanců a zve nás všechny, abychom si přišli zatančit. Zasedala besední kulturně osvětová rada a usnesla se na novém způsobu činnosti, sešel se správní výbor, provádí se detailní inventury v celém Českém domě. Připomněli jsme si 120. výročí narození jednoho z největších českých spisovatelů 20. století – Karla Čapka. Připravujeme se na pobavení 23. ledna na Večeru písní a tanců, které nám připraví Lípa. Přivítáme u nás 6. února Českou besedu Dolany a těšíme se na jejich celovečerní program. V únoru oslavíme masopust karnevalem a maškarní zábavou.

A jak jsme se rozloučili s minulým rokem Vám poví několik fotografií z naší prosincové činnosti: z vánoční dílny s Margaritou Štěpánkovou, z adventního zájezdu turistické sekce do Padovy a Verony, z besedního vánočního koncertu, v němž jsme všichni účinkovali, z večeru Waldemara Matušky, který nam připravil krajan K.Vrbka a z tradiční besední silvestrovské zábavy.

Jarmila Kozáková

 

Margarita Štěpánková na vánoční dílně
Večer s Karlem Čapkem

Silvestrovská zábava v sále
Českého domu

 

 
Krajan ing. Karel Vrbka a jeden z nejznámějších českých zpěváků Waldemar Matuška

Z adventního zájezdu turistické
sekce do Itálie

 

FINANČNĚ ÚSPĚŠNÝ MINULÝ ROK I PŘES RECESI

V novém roce hospodářská činnost České besedy Záhřeb ne klesá. Hospodářská rada a správní výborschválily několik smluv na pronájem prostoru, plánují se výdaje na investiční udržbu Domu a objednávky inventáře. Brigádní práce pod vedením Jarmily Kozákové – vedoucí kulturně-osvětové činnosti spolku, se zůčastnili hospodář Geler, správce Domu Bukáč a domovník Muťka. Upravili místnosti školy a školky a obílili a upravili zborovnu, namontovali nosiče televizoru a nových tabulí. S další úpravou těchto prostorů bude se pokračovat o prázdninách. Na schůzích bylo dohodnuto, že se již teď zúročí 80.000,00 kn pro příští splátku úvěru Pávíčkové nadaci. Plány jsou velmi obsáhlé a pohybují se na úrovni přes 400.000,00 kn. Poněvadž se bude více vědět o možnostech financování částí prací teprve po oznámení o zdrojích peněz z České republiky plány jsou rámcové. Na schůzích je podaná informace, že jsou na investice údržby a vybavení zaplacené všechny účty v roce 2009. Zaplaceny jsou i účty, které se mohly vyplatit i začátkem roku 2010 (rampa a klimatizace kanceláří). Byly nám zaplacené i některé větší pohledavky již odepsané a vráceno bylo i 171.000,00 kn  - DPH (PDV) Hledíc z finanční strany i přes recesy minulý rok byl velmi úspěšný Zaplacena je včas i první splátka úvěru Pávíčkové nadaci.

Adolf Tomek


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V LEDNU A ÚNORU 2010

23. ledna sobota v 19 h Večer písní a tancu v organizaci hudebně – pěvecké skupiny ČBZ Lípa
27. ledna středa v 19,30 Kulturní večer – Kořeny, V. Herout a J. Hanušková
3. února středa v 19 h Schůze správního výboru ČBZ
6. února sobota v 10 h Začínají kurzy českého jazyka - domluva
6. února sobota v 19 h Návštěva České besedy Dolany s celovečerním programem
13. února sobota v 17 h Školní karneval
13. února sobota v 20 h Maškarní zábava
17. – 21. února     „Etide i skale“ – soutěž Hudební školy Pavla Markovce

 

Krajané, podejte návrhy
na uznání
z oblasti českého jazyka a
kultury, které se tradičně již
šestý rok uděluje členům
České besedy Záhřeb na návrh
krajana Libora Buriana.

CENA JANA BURIANA,

za osobní úsilí na udržování
češství v Záhřebu.
Beseda rozepisuje
konkurz na
HONORÁRNÍ
PRACOVNÍ MÍSTO –

ÚČETNÍ

- práce na 4 hodiny denně,
přednost důchodci;
možnost zapojení
účetního servisu

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css