A-
A+
Print

květen 2009 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 52 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr

květen

2009

 

                   Vážení krajané,

                  Ani si nejsem úplně vědom toho, že již uplynuly málem dva měsíce, jak jste mi na volební valné hromadě naší Besedy 29. března vyjádřili svou důvěru a zvolili mě za předsedu správního výboru. Jsem Vám za to opravdu vděčný. Jsem si také vědom své odpovědnosti, abych zmírnil neklidné ovzduší, které se cítilo mezi námi v poslední době. Budu se snažit, jak jsem to slíbil při nástupním projevu, ve svém mandátu být  spravedlivým  předsedou  ke všem beseďákům - bez ohledu zda volili mě nebo protikandidátku, a naprosto vést jednotnou Besedu. Moje je povinnost vyslechnout mínění a návrhy celého členstva a spolu se správním výborem usměrnit  celou aktivitu ve  prospěch všech. Jinak by bylo nemožné uskutečnit četné úkoly a programy, které nás očekávají v  roce poznamenávání velikého jubilea, 135. výročí založení naší záhřebské Besedy. 


Milá návštěva z České republiky pod vedením velvyslance Karla Kühnla v naší Besedě
na prvním poschodí Českého domu. V delegaci byli V. Eisenbruck, J.Franěk a P.Štěpánek

 

                    Během uplynulé doby se správní výbor třikrát scházel (1. a 8. dubna a 6. května),  aby se konstituoval a zvolil  pracovní orgány, o čem jste se dočetli již v minulém čísle Spolkových zpráv. Doufám, že se  zvolení členové  jednotlivých  rad a komisí, spolu se mnou a zvolenými místopředsedy, plně zapojí do práce a že stanovená organizace umožní dobré výkony. Obzvlášť je velká zodpovědnost na Výboru a podvýborech na oslavu 135. výročí, které mají poměrně krátkou dobu na definování a uskutečnění nemalých úkolů v rámci organizace oslavy. Koncepce oslavy, kterou společně organizují Česká beseda Záhřeb a Rada  české   menšiny  města Záhřebu předvídá její  trvání Během uplynulé doby se správní výbor třikrát scházel (1. a d začátku října po slavnostní akademii 24. října 2009. Jako taková byla navrhnuta na schválení správnímu výboru a přijata. Zahrnuje následující programy:
-    měsíc říjen ? dny české kultury a kultury české národnosní menšiny v Republice Chorvatsko,
-    slavnostní otevření  Českého kulturně ? hospodářského centra v  I. patře  našeho Českého  národního domu,
-    představení publikace Češi Záhřebu - Záhřeb Čechům, historický přehled působení  Čechů v Záhtřebu od 11. století  až po naší dobu. Vydavatelem  publikace je Rada  české menšiny města Záhřebu a na ní již přes 2 roky pracuje redakční rada edice a autorská dvojice Fráňo Vondráček a Marijan Lipovac,
-    představení a promítání dokumentárního filmu o záhřebských Češích, který se koncepčně opírá o předchozí publikaci. Natáčení filmu právě probíhá a v něm se zúčastní mnozí naší členové, folklorní skupiny  ?Jetelíček? a ?Záhřebské sluníčko?, pěvecký sbor ?Bohemia? a divadelní skupina spolku,
-    přehlídku  filmů z produkce české kinematografie,
-    odhalení pamětní desky G. Janečkovi na Plitvicích v organizaci poslankyně pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Zdenky  Čuchnilové.  
                 V pátek 24. dubna proběhla zdárná domluva s vedním Svazu Čechů v RCH ? předsedkyní Lenkou Janotovou, místopředsedkyní Libuší Stráníkovou a tajemnici Jarmilou Kulhavou o pomoci při organizaci naší oslavy. Jednalo se o vystoupení jednotlivých souborů Českých besed z Daruvaru, Bjelovaru, Rijeky, Prekopakry a Dolan. Poskytnou nám i technickou pomoc s kvalitním ozvučením, osvětlením a natáčením jednotlivých programů kino kamerou. Pomůžou nám i při zprostředkování účasti jednotlivých souborů z ČR a při organizaci jejich ubytování.
               Vláda Republiky Chorvatsko se ozvala na prosbu ČBZ a RČNM MZ  a písemně potvrdila, že se ujímá záštity našeho jubilea. Doufáme, že se i navzdory přípravám parlamentních voleb v ČR,  které se budou konat v říjnu, záštity za českou stranu ujme Senát českého Parlamentu.
               Jak je vidět, program oslavy 135. výročí založení naší Besedy bude objemný a bohatý svou náplní. Popřejme si mnoho zdaru do budoucí práce!
S krajanským pozdravem,
                                                                                                                                          Jaromil Kubíček

DALŠÍ KULTURNÍ ČINNOST SPOLKU


                    Od minulé valné hromady v naší Besedě pokračovalo zajímavé jaro. Krajan Karel Vrbka nás 8. dubna potěšil, jako obvykle, videozáznamen Sejdeme se u dechovky. Takové večírky mají naši členové obzvlášť rádi. Doufejme, že nám už připravuje něco nového do budoucna.

                    22. dubna předvedl krajan Fráňo Vondráček, představitel české krajanské komunity Záhřebského županství, zajímavou přednášku o Chorvatech na Moravě v Čechách. Mnozí z nás ani netušili, že někde na Moravě také žijí Chorvaté, a proto to pro nás bylo poutavé. Připomeneme zde zajímavost: v neděli 7. června se založí další Česká beseda ? Dubrava, a jejim zakladatelem je právě krajan Vondráček.

                  Zvláštní zajímavostí v minulém období byla organizace dokonce tří zájezdů mimo hranice Chorvatska. Dva zájezdy byly do České republiky ? jeden tradiční školní poznávací, o kterém nám v Broučku více napíše učitelka Maja Burgerová, druhý třídenní zájezd organizovala Rada české menšiny města Záhřebu pro folklorní skupinu Jetelíček, aby si tam zajeli pro nové české kroje, které jim také darovala Rada. Díky tomu se Beseda bude pyšnit s novými kroji nejen na oslavě Besedy v říjnu, nýbrž už 6. června na oslavě 10. výročí založení Jetelíčku. Jetelíčkovci si měli příležitost prohlédnout kromě města Brna zámek Lednici a Moravský kras s Punkevní jeskyni. Třetí zájezd organizovala besední turistická sekce do Bavorska. O tom nám také pár slov řekla vedoucí Lidie Procházková:
Byl to mimořádně zajímavý výlet do Mnichova a okolních překrásných zámků Nymphenburg, Neuschwanstein, Hohenschwangau ? byly to zámky krále Ludvíka II. Třetí den jsme navštívili půvabný zámek Herrenchiemsee, kterému ještě říkají ?bavorský Versailles?. Už se těšíme na další výlet 6. června do Chorvatského Záhoří.

                  Na setkání starších členů Besedy u čaje 16. května bylo krásně, jako vždy, Besedou proudila vůně čaje a různých dobrůtek, které se k tomu hodily a  vyhrávala nám naše malá, ale obětavá a rozezpívaná hudební skupina Lípa.
                   Zveme Vás 27. května na koncert romantické hudby pro housle a klavír Tomáše Tuláčka a Tatjany Nikićové
                  Naše jaro v Dolanech, Dětské zpěvánky v Končenicích a Naše jaro v Kaptele naši školáci pravidelně navštěvijí a 6. června dopoledne v 10 hodin školáci se příležitostní besídkou rozloučí se školním rokem.
                 Měli jsme příležitost se podívat na několik půvabných českých filmů v Týdnu českých oscarovců v organizci Velvyslanectví České republiky. Česká kinematografie je nejen pro nás, nýbrž i ve světě jedna z nejlepších. A my v Besedě jsme se tomu také přizpůsobili a pokračovali s pátou části přednášek o naší pravlasti, České republice, tentokrát jsme se zamířili na mystifikaci a divadlo Járy Cimrmana.
             Zajímavostí je také návštěva delegace Senátu Parlamentu České republiky ve čtvrtek 21. května, s kterou si představitelé české krajanské komunity Chorvatska projednají pár aktuálních otázek. Téhož dne navečer bude zahájení výstavy ?České a slovenské sklo v exilu?, kterou si budete moci prohlédnout do 28.června v Muzeu umění a řemesl.
                 Těšíme se také na vystoupení folklorní skupiny Jetelíček na Přehlídce amatérského folklóru národnostních menšin města Záhřebu v KD Lisinski 9. června, kam Vás zveme podpořit vystoupení našeho Jetelíčku, doufáme také v nových krojích.
Zveme Vás také 10. června na promoci knihy Česko skrz klíčovou dírku Dubravka Dosegoviće. Všechny jeho přednášky doposud byly zajímavé a myslíme si, že se pobavíme i tentokrát.
Konec besední kulturní sezóny označí koncert pěveckého sboru Bohemia 17. června, no všechny naše kulturně umělecké skupiny se chystají na podzimní oslavu 135. výročí  našeho spolku, a pravděpodobně ta letní přestávka bude trochu kratší.

Jarmila Kozáková

JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA ÚPRAVĚ
ČESKÉHO KULTURNĚ ? HOSPODÁŘSKÉHO CENTRA


              Přítomní na valné hromadě 29. března měli příležitost podívat se na obrázky, jak vypadalo I. patro začátkem roku, a jak vypadalo koncem března. Za další čtyři týdny práce náhle pokračovaly, tak že už jsou položeny parkety a podlažní a šikmé oblohy, postavena je celá truhlařina a parkety a to již znamená, že je ukončeno asi tři čtvrtiny smluvených prací, které by měly znamenat možnost pronajímání. Tyto práce mají být ukončené do konce května. Na naší radost dostali jsme 30.března usnesení Vlády RCH, že nám přiděluje nenávratně 250.000 kn pro úpravu domu a to znamená, že se bude moci objednat i dodatečné výbavení (zvlášť nábytek a technická zařízení za sál).
Samozřejmě, že bychom tyto peníze nedostali nebýt snahy a vytrvalosti naší patronky poslankyni mr.sc. Zdenky Čuchnilové. Je totiž známo, že jsme při rozdělení peněz z prostředků ČR přez Svaz dostali 0,00 kn, jako i v minulém roce. Doufáme, že nám Svaz přispěje příště a letos v návrhu organizace oslavy a v hrazení alespoň výdajů na besední soubory nebo soubory z Čech, který se zúčastní naší oslavy.

A.Tomek

 

Jetelíček v Čechách

 


KONSTITUOVÁNY VÝBOR A PODVÝBORY PRO OSLAVU

              Klubovna se podobala úlu

              V úterý 28. dubna se ve večerních hodinách do klubovny České besedy na pozvání správního výboru záhřebské Besedy dostavilo tolik lidí, že se ani nedalo dýchat. Byl k tomu pádný důvod, 135. narozeniny nejstarší České besedy v Chorvatsku, naší Besedy, a výzva k pomoci s organizační přípravou.
             Ve výboru pro oslavu 135. výročí spolku jsou: Jaromil Kubíček ? předseda, Adolf Tomek ? místopředseda, Bohumil Bernášek, Jaroslav Adlaf, Juraj Bahník, Željko Bartoš, Vjekoslav Bukač, Marie Bukovcová, Maja Burgerová, Zdenka Cvahtová, Dubravko Dosegović, Jiřina Dubcová-Rajićová, Anežka Fofoňková, Miroslav Geler, Jarmila Hanušková, Miroslav Horyna, Viktor Husák, Hedviga Koláčková, Oto Koláček, Jarmila Kozáková, Miloslava Krolová, Dražen Macháček, Milada Malinská, Martina Marinkovićová, Adolf Matějka, Zdenko Muťka, Věrka Nenadićová, Marie Niševićová, Eduard Novosad, Emilie Novosadová, Lea Patíková, Vlasta Poštolková, Lydie Procházková, Zdenka Táborská, Ivana Tichá, Zdenko Šmejkal, Zlatko Šoufek, Mirko Švub, Ivan Vojta a Eduard Vostřel.
           Akceptovány byly i návrhy na složení tří podvýborů: podvýbor pro marketing (pozvánky, sponzoři, finance) vede Adolf Tomek, podvýbor pro program oslavy a vztahy s veřejností povede Jaromil Kubíček a podvýbor pro pohoštění, úpravu prostoru Domu a techniku má na starosti Juraj Bahník. Každý z podvýborů počítá s desítkou dalších osvědčených členů.
            Dopodrobna se protřásal obsáhlý návrh oslavy, který se organizačně již začal  uskutečňovat. Do října bude intenzívně zaplňovat besední aktivitu. Napadlo mi, že my, Češi, i tentokrát svižně spolu potáhneme jeden provaz. Pramen dobrých národnostních a lidských krajanských pohnutek z 19. století v naší České besedě zurčí i v roce 2009 a 21. století.
             V oslavném a radostném roce našeho výročí jsme si dopřáli i trochu parády: Spolkové zprávy mají slavnostní roucho.

Z. Táborská 

Návrhy
na zvláštní uznání
na čestného člena,
které Beseda občas uděluje svým zasloužilým členům, starším 45 let
a řadu let výjimečně činným v pracovních orgánech Besedy.
Můžete je podat v písemné formě a s odůvodněním v úřadovně
nebo do červené poštovní schránky pro návrhy a námitky v předsálí.

 
PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU 2009
27. května v 19 h středa Koncert Tomáše Tuláčka a T. Nikićové
3. června v 19 h středa Schůze Správního výboru
6.června v 10 h sobota Školní besídka ke konci školního roku
6.června v 15 h sobota Naše jaro v Kaptole ? přehlídka dětského krajanského folkloru
6.června v 20 h    sobota Jetelíček oslavuje desáté výročí
6.června   sobota Zájezd turistické sekce ČBZ do Chorvatského Záhoří
9. června v 19 h úterý Vystoupení folklorní skupiny Jetelíček na Přehlídce amatérského folklóru národnostních menšin města Záhřebu v KD Lisinski
10. června v 19 h středa Promoce knihy  Dubravka Dosegoviće Česko skrz klíčovou dírku
17. června v 19 h středa Koncert besedního pěveckého sboru Bohemia ? rozloučení se sezonou

 

           Žáci české doplňovací školy navštívili v Praze na Vyšehradě hrob zakladatele našeho spolku Josefa Václava Friče. Na schůzi výboru pro oslavu 135. výročí bylo navrhnuto postavit u hrobu pamětní desku se slový ?Svému zakladateli s úctou ? Česká beseda Záhřeb?. Na náhrobní desce od Josefa Fanty je napsáno Fričovo přání: Kýž by tu se mnou v jeden hrob zapadlo neštěstí mého národa. Miloval svůj národ nade vše a bojoval o něj neustále. Byl český spisovatel, novinář a politik, představitel romantismu. 

 

 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník

 

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css