A-
A+
Print

březen-duben 2008 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 51 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
Březen - duben
2008

 

Milí krajané,

Jaro už je zde, sluníčko svítí, rádi už se procházíme po přírodě a přicházíme do svého spolku.
Všichni v Besedě, ať už divadelníci či ne, se upřímně rozradostnili zpěvoherní premiérou na našem jevišti, Prodanou nevěstou. I to první jednání nás zavedlo do českého národního života, v němž Bedřich Smetana načerpal bohatství myšlenek pro svou komickou operu, jež přerostla v českou národní operu. Zamilovaný párek Mařenka a Jeník, který si slibuje věrné milování, sklidil i v našem prostředí sympatie. Krajanku Puškarićovou a krajana Bahníka jsme si jednoduše museli zvěčnit pro náš divadelní archív.

 

Premiéra prvního jednání divadelní hry ?Prodaná nevěsta?, na jevišti Českého národního domu 12. března 2008

Zdolali jsme i řádnou valnou hromadu. Přivalilo se nás 111, přišli hosté z Hercegovce, Sisku, Jazveniku a Lipovlan, naše členka, učitelka Ivana, dokonce z Prahy. Typické části výroční schůze, oplývající zprávami o aktivitě v předešlém roce, předcházela kulturní část: se zálibou jsme zatleskali našim divadelním amatérům v Prodané nevěstě a hudebníkům i zpěvačkám naší mladé hudební skupiny. Kulturní, osvětová, školská  a hospodářská činnost naší Besedy byla rozsáhlá, bohatá, chválená. Někdy si říkám, snad se ani neumíme zastavit v práci! Zkrátka, dovedli jsme to, dovedli jsme se vypořádat s prací. Proto nás potěšily pochvaly hostů, rádi by s námi častěji spolupracovali. My s nimi také.

Před valnou hromadou jsme se každý týden scházeli na různých schůzích, řešili naschromážděné problémy a nejsem si jistá, že jsme to dovedli vyřešit. Ale, bez starosti, milí krajané, naše Beseda odolává všemu už 134 roky a vydrží ještě tolik! Příští rok oslavíme 135. výročí České besedy Záhřeb. Bude hodně krásných událostí, programů, zpěvu, tanečků, a také práce! Doufám, že se do oslavy zapojíme všichni. Přečtěte si v příští činnosti, co všechno pro Vás chystáme a přijďte do své Besedy!

Vaše Jarmila

  

 
1. března 2008 v Českém národním domě v Záhřebu zasedala Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny Chorvatska (na obrázku mgr. Zdenka Čuchnilová, Josef Herout a mgr. Adolf Tomek, dipl ek. Probraly se četné otázky a návrhy na zlepšení pozice české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko.

 

Daleko v cizině...

Dnes je jen vzpomínka mlhavá
Na rodný, daleký kraj,
Stříbrem se zrcalí Vltava,
V Petříně rozkvetl máj...

Miloslava Krolová
26. března v sále Českého domu zahráli nám impresivní koncert vážné hudby hosty ze Slovinska: český houslista Tomáš Tuláček a pianista Julius Barber. Uslyšeli jsme skladby českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala a houslisty Leopolda Jansy. Je zajímavé, že maminka T.Tuláčka Darinka Vavrušková chodila do České doplňovací školy před druhou světovou válkou, po které se odstěhovali do Čech.

 


12. února 2008 zasedala Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

 

Turistická sekce České besedy Záhřeb
organizuje zájezd dne 17. května 2008 (17.5.08.) do města POŽEGA i PP PAPUK. Cena zájezdu je 165,00 kn. Odjezd v 6 hodin z Autobusového nádraží. Přihlášky v Besedě nebo na tel. 6679462  paní Procházkové

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V DUBNU A KVĚTNU

9. dubna v 19 h středa ?KRHOTINE?- krátký film o krajanech
12. dubna v 17 h sobota ?Přítel? ? setkání starších členů u čaje
16. dubna v 18 h středa Promoce knihy  Miro Gavrana ?Judita? v překladu do češtiny Jaroslava Otčenášeka
16. dubna v 19 h středa Navštíví nás pěvecký sbor ?Vrapčanke?
19.a 20. dubna   sobota, neděle Výlet turistické sekce ČBZ do parku přírody Krka a do Šibeniku
19. dubna v 19,30 h sobota Navštíví nás krajané z České obce Bjelovar s kulturním programem
30. dubna v 19 h středa Koncertní duo z Brna Olga Procházková a František Šmidv kostele Sv. Blažeje v Záhřebu
1.? 5. května   čtvrtek-pondělí Školní vzdělávací zájezd do České republiky
10. května v 18 h sobota Vystoupení folklórní skupiny České besedy Záhřeb na Přehlídce folklórní tvořivosti národnostních menšin města Záhřebu
10. května v 20 h sobota Besední zábava ?MAJÁLES? - ?Veseljak? z Daruvaru, Vlado Šusta
14. května v 19 h středa Besídka ? Sourozenci Vostřelovi
16. května   pátek Naše jaro ? přehlídka divadelních a loutkářských skupin - Končenice
17. května   sobota Navštívíme ČB Dolní Střežany
17. května     Výlet v organizaci turistické sekce do Požegy a Parku přírody Papuk

 

23. února Pěvecký sbor Bohemia navštívil Českou besedu Daruvar a zazpíval pár písniček na uvítání jara. 16. února 2008  v Českém domě jsme uvítali Českou besedu Verovice s celovečerním programem.

 


Dar pro Českou doplňovací školu byl přijat s radostí.
DrSc. Ivan Daněk, tatínek dvou naších žaček, daroval školákům
televizor LCD 82 cm a videorekordér s DVD promítačem
 

Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, M.Burgerová

 

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css