A-
A+
Print

říjen 2011 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 54 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
říjen
2011

Milí krajané,

v říjnu se činnost našeho spolku pokaždé rozjede na plné obrátky. Podívejte se jen na tabulku Příští činnosti – už 15.října máme zde velkou oslavu 10. výročí založení besedního smíšeného pěveckého sboru Bohemia, poté se podíváme na videozáznam Češi v Domovinské válce, 29. října oslavíme Den Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, na Vše svatý navštívíme hroby našich zesnulých a 12.listopadu se starši beseďáci sejdou u čaje atd.

O tom, co jsme podnikli v září si přečtete na následujících stránkách. Členové naší Besedy se, na příklad, v sobotu 1. října rozjeli v několika směrech. Bojovníci Československé brigády Jan Žižka z Trocnova do Bučje na odhalení obnoveného památníku brigády, další do Daruvaru na vzpomínkový program k výročí odsunu dětí do Československa, třetí do Jazveniku na 35. výročí besední taneční skupiny a Václavské posvícení, čtvrtí na přehlídku folklóru do Sračinců.
Záhřebské, dlouholeté hlídače krajanských jistot a hodnot, vždy můžete potkat v řetězci svazových, besedních a chorvatských kulturních událostí.  


Vraťme se sboru: byl založen 4. října 2001 jako Smíšený pěvecký sbor České besedy Záhřeb.  Šlo o víceleté pokračování činnosti skupiny hudebně a pěvecky nadaných krajanek, jež vytvořily jádro budoucího sboru. Oblíbené zpívání českých písní v Besedě vyústilo v odborné vedení besedních zpěvaček a zpěváků, nacvičování a pak i kvalitní vystupování.  Profesorka hudby a dirigentka Vlasta Faistová Marasová byla osm let nedílnou součástí sboru. Její následovník, profesor Domagoj Marić, také přesvědčivě a prodchnutě popularizuje českou sborovou píseň. Česká píseň jako diadém zdobí náš život od kolébky až do hrobu. Pečujme o ní – je to naše krajanské poslání.

Vaše Zdenka a Jarmila


      

Konference Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí Migrace a česká společnost, konanou pod záštitou předsedy Vlády ČR pana Petra Nečase a  místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Aleny Palečkové a ve spolupráci se Zahraničním výborem poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 3. a 4. října 2011 v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR v Praze. Paní Zdenka Čuchnilová, zástupkyně pro českou a slovenskou národnostní menšinu v Parlamentu RCH a paní Leonora Janotová, předsedkyně Svazu Čechů v RCH se ujaly diskuse. Paní Čuchnilová probírala téma „Jak se mohou využít zkušenosti Čechů žijících v zahraničí v integraci cizinců v České republice“ a paní Janotová „Kvalitní školství – záruka budoucnosti české komunity v Chorvatsku“. Závěry konference hodlá komise zveřejnit ve sborníku, který by měl být hotov na konci listopadu. Konferenci moderoval předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich, kterého jsme měli čest několikrát přivítat v naší Besedě. Konference se na pozvání Senátu zúčastnily i dvě členky záhřebské Besedy, Ivana Tichá a Jarmila Kozáková
(na obrázku s panem Tomášem Grulichem v Senátě ČR).        
J.K.


Předseda Chorvatského parlamentu Luka Bebić spolu s předsedou Chorvatsko-české společnosti Marijanem Lipovcem a poslancem českého Parlamentu Tomášem Úlehlou odhalili 23.9. v pražském kostele sv.Norberta pamětní desku chorvatskému politikovi Stjepanu Radićovi a jeho manželce Marii Dvořákové, na 113. výročí jejich sňatku právě v tomto kostele. Radićovi jsou symbolem trvalého chorvatsko-českého přátelství.Na slavnosti odhalení desky byli přítomní také  naše zástupkyně Zdenka Čuchnilová, velvyslanec Frane Krnić, velvyslanec Karel Kühnl, Aleksa Bijeliš, rektor zahř.university, B. Klemenić poslanec HSS, Dušan Karpatsky, vnučka Maja Maričić a asi padesát členů Chorvatsko-české společnosti a České besedy Záhřeb.               J.K.


 

 

 

 

 

 

 

Oslava 110. výročí narození českého básníka Jaroslava Seiferta, prvního českého nositele Nobelovy ceny za literaturu, se konala 21. září v sále Českého domu. Zavzpomínali jsme na něho jediným správným způsobem – jeho verši. Četli je Maja Burgerová, Jiří Bahník, Emilie Novosadová, Mirko Švub, Jarmila Kozáková, Viktor Husák, Ivan Daněk a naši školáci Hannah Rastovská, Nina Tichá, Nastasja Mrlová, Marko Faber, Valentin a Ivan Majstorovićovi. Ještě členky Věrka Nenadićová, Gabrijela Mrlová a Ljiljana Baić Tichá.                                                                                        J.K.Blahopřejeme
všem českým státním příslušníkům v Chorvatsku a v Česku
k státnímu svátku České republiky,
Dnu vzniku samostatného Československého státu, 28. říjnu

 


 

ZPĚVÁNKY V RIJECE
Náš besední sbor Bohemia,  zpíval na přehlídce krajanských pěveckých sborů v Rijece 17. září tři písničky „Červená, modrá fiala“, „Vltavo, Vltavo“ a „Vy staré Holešovice“. Komentáře a ocenění byly výborné.


Oslava Dnu Rady
české národnostní menšiny města Záhřebu
v sobotu, 29. října 2010 v 19 hodin


v sále Českého domu
Na programu kulturně-umělecký program
besedních souborů Bohemie,
Záhřebského sluníčka a Jetelíčku


          Mezi 4. a 9. říjnem se v záhřebském kině Evropa konal 18. Týden českého filmu. Nejstarší mezinárodní filmovou manifestaci v Chorvatsku zahájil velvyslanec ČR Karel Kühnl.

Letos na programu bylo šest nejlepších filmů nejúspěšnějších českých autorů z minulého roku: Občanský průkaz, Kuky se vrací, Přežít svůj život, Mamas & Papas, Pouta, U mě dobrý.

Hlavním hostem zahájení byl známý český herec Jiří Macháček, který se proslavil rolí vášnivého kuřáka marihuany Jakuba ve filmu Samotáři (2000), pamatujeme si na něj i z filmů Vratné láhve a Ženy v pokušení. Naposledy se objevil v komedii Jiřího Vejdělka Muži v naději. Kromě filmu se věnuje i hudbě, je zpěvákem a frontmanem populární kapely Mig 21.                                        J.K.


Na základě usnesení  na  2. schůzi, která se konala  29. září 2011, Rada české menšiny města Záhřebu rozepisuje

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ (KONKURZ)
na poplnění pracovního  místa
TAJEMNÍK RADY

 

1. Pracovní poměr:  na dobu neurčitou, se zkušební   lhůtou  v trvání  3 měsíců se začátkem  1. ledna  2012
2. Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání
3. Znalosti: • aktivní  znalost  spisovného českého a chorvatského jazyka
  • znalost anglického nebo německého jazyka- pasivní
  • používaní počítače v programech –Word, Excel, Power Point
  • administrativních a úřadových prací
  • základu  pokladnictví
4. Ostatní požadavky:    
  • organizační schopnosti a samostatnost ve vykonávání  pracovních úkolů
  • znalost  menšinové problematiky
5. Pracovní zkušenost:  
  • 1 (jeden) rok
6. Plat:  dle podmínek a ve výši platu Vyššího odborného pracovníka v městské správě města Záhřebu
7. Písemné přihlášky s podrobným životopisem v českém jazyce zaslat  nebo osobně odevzdat  do 1. listopadu 2011 na adresu:

Rada české menšiny města Záhřebu, 10000 Záhřeb, Šubićeva 20

V Záhřebu, 10. října 2011  Komise pro výběrové řízení (konkurz)  RČMMZ


 Jetelíček vystupoval ve Vidovci, Sračinci a Adamovci

  Také letos si KUD Vidovec na svou turistickou, kulturně-zábavní manifestaci, 14. Zeljarijádu, pozval folklorní skupinu České besedy Záhřeb Jetelíček. Jejím hlavním programem byla přehlídka folkloru, která se konala 18. září 2011 a zveličila tradiční událost, festival zelí. Jetelíček zatančil temperamentní Mazuru a atraktivního Pekaře, jenž vždy svou scénickou hrou a výborným podáním záhřebského pekaře vyvolá úsměvy a potlesk diváků.                                  L.M.


  V malebné obci Sračinec slaví sv. Michala. V rámci této tradiční manifestace probíhála i Mezinárodní přehlídka folklóru, 1. října 2011, které se zúčastnila folklorní skupina České besedy Záhřeb Jetelíček. Organizátor Dnů Miholja si je pozval právě ve Vidovci na Zeljarijádě, nadšen jejich českým folklórem. Zúčastnili se průvodu účastníků Mezinárodní přehlídky folklóru osadou, někteří se vezli ve zdobených vozech, jiní šli pěšky. Střílelo se z kubur, v průvodu klusali koně, jely koňské potahy, předváděly se mažoretky, hrála dechová hudba KUD Chorvatské dráhy. Večer v Domě kultury svou scénickou hrou a vrcholným podáním záhřebského pekaře vyvoláli nádhernou reakcy: úsměvy a potlesk diváků.                          L.M.


Adamovec v blízkosti Sesvet je městečko, ve kterém se narodil známý poeta Dragutin Domjanić. Jemu na počest se konají Domjanićovy noci, kulturní manifestace, na kterou byl pozván i Jetelíček. Styky s organizatorem KUD-u Dragutin Domjanić navázali jsme ještě za své společné cesty do Srebrenice a tak nás pozvali na svou přehlídku folkloru Domjanićovým rodným krajem, která se  konala 8. října 2011. Program byl bohatý, nastoupilo 18 KUD-ů, a po programu uskutečnili revui krojů, na které se také zúčastnil jeden Jeteličkův taneční pár v kyjovském kroji.                                                           L.M.


Představitelé našeho spolku, manželé Alenka a Vladimir Štokićovi, navštívili Českou besedu Jazvenik, s níž nás vážou mnohé přátelské styky. S milými krajany, na fotografii s předsedou Karlem Vaškem a uměleckým vedoucím pěvecké skupiny Františkem Sedlákem, přijeli zatleskat besední taneční skupině, slavící 35 let trvání a dalším účastníkům z ČB Mezurač a Sisak. Oslavovali tam i sv. Václava, patrona jazvenické Besedy a vesnice. Česká píseň se mísila s vůní posvícenského pečiva.                                Z.T.


„Soucit s přítelovým utrpením cítí každý.
Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu“ 

-   Oscar Wilde   Zajímavosti:

říjen - doba posvícení,

 české jméno říjen je odvozeno od jelení říje.
Svatý František zahání lidi do chýšek. 4.10.
Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky. 15.10.
Svatý Havel - devět počasí za den. 16.10.

 


Velice zajímavá pro většinu našich (o něco starších) členek a členů bude informace o
CVIČENÍ V BESEDĚ:
každé úterý a pátek dopoledne pod vedením naší členky Blanky Premužićové.
A proč je cvičení pro nás zdravé? To dobře víme. Zpevňuje svalstvo zádové a břišní, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Zlepšuje celkové držení těla a pohybové stereotypy. Používáme jednoduché pozice a dechové techniky. Cvičení je vhodné i pro úplné začátečníky.
Zbalte si trenýrky a karimatku (lehátko) a přijďte! Zacvičíme si spolu.                           J.K.


Návštěva Mirogoje 1.11. a čest zesnulým členům Besedy
Také letos uchováme tradici obchůzky hrobů na hřbitově Mirogoj 1. listopadu ke svátku zesnulých.
Besední sekce péče o tradice a hroby zesnulých čestných členů České besedy Záhřeb zve k pokládání květin, rozžíhání svíček a vyjádření vděku zemřelým. Hroby si vyžadují ticho, ale mohou i vyprávět.Z.T.
 


Smutné oznámení

 

 Dne 20. září 2011

zesnul navždy náš dlouholetý člen Ivan Vojta
    Dne 16. září 2011
zesnul navždy náš dlouholetý člen Vilko Doležal

Budeme na ně vzpomínat s díkem a láskou.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová,
J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková, I.Miler.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Marinkovićová Plehatá 
Příprava pro tisk: D.Plehati a M.Marinkovićová Plehatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

 

 

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css