A-
A+
Print

listopad 2010 - Archív Zprav

 

Spolkové Zprávy
Ročník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
listopad
2010

Vážené krajanky a krajané,
naše Beseda vždy byla činná a tohoto podzimu vyvrcholila její kulturně umělecká činnost.

V září jsme se ukázali na Mezinárodním krajanském festivalu v Praze, v říjnu jsme měli krásnou oslavu Dne Rady české národnostní menšiny města Záhřebu s mnoha vzácnými hosty a programem a v listopadu, jako jahoda na šlehačce, proběhl Divadelní festival našeho spolku.
Nejdůležitější ze všeho je poslání této činnosti – zůstáváme věrní dědictví našich předků a přenášíme je na naše potomky. Veliké poděkování patří všem beseďákům, kteří se na této činnosti podíleli. Tento festival dosáhl v celosti svého účelu. Sledoval tradici péče o divadelní umění, beseďákům a ostatním návštěvníkům daroval krásný kulturní zážitek, umožnil nadaným krajanům - hercům, aby přišli na své a což považuji za velice významné, umožnil, aby se v našem Českém domě slyšel krásný český jazyk, aby se zvětšovala slovní zásoba a pěstovala vytříbený český jazyk jak umělců, tak i diváků.
                                                                    

    Jaromil Kubíček

Slavná kulturní událost České besedy Záhřeb
Podzimní divadelní festival

          V Českém národním domě, který vystavěli naši předkové pro nás ještě roku 1937 a to hned s velkým sálem a jevištěm, abychom na něm mohli udržovat svou českou kulturu a českou řeč, konala se nejhezčí kulturní událost tohoto podzimu.
          Základy ochotnického divadla České besedy Záhřeb položil ještě roku 1874., právě Josef Václav Frič, který založil náš spolek.
          Prvními členy besedního divadla byli hlavně – cituji: „čeští divadelníci a hudebníci při tamějším Národním divadle zaměstnáni“. Sám Frič ochotníky organizoval a v těsných místnostech spolku v Ilici 54 uvedl v roce 1875 svoji hru Svatopluk a Rostislav, jakož i další svoji hru Asjenův pád. Pro zajímavost, záhřebští ochotníci mezi dvěma světovými válkami sehráli 181 představení. Letos tedy uplynulo celých 135 let ode dne sehrání prvního ochotnického krajanského divadla v Záhřebu.

         Tato 135 let dlouhá tradice je pýchou nejen divadelníků, ale i tohoto města a jeho obyvatel. Založili ho profesionální herci, později pokračovali divadelní amatéři – dříve jim spíše říkali divadelní ochotníci, kteří ho zajišťují i dnes.
         Divadlo v našemu spolku, jak vidíte, má dlouhou tradici, my jsme ji zdědili a je naší povinností toto dědictví nejen udržovat, nýbrž rozvíjet a ukázat mladším generacím, že si vážíme svého českého původu, že jsme na něho hrdí a že se ho nevzdáváme. Divadlo je pro tento účel opravdovým skvostem.

Viděli jsme tři divadelní hry tří generací našeho ochotnického divadla. Divadelní sekce prozatím čítá přes 30 členů. Tím chceme sdělit Vám všem – zapojte se do divadla, pro každého z Vás je mezi námi místo.
Společně naše snaha udržet dědictví našich předků tak bude snadnější, pečujme společně o náš český jazyk a kulturu.
 My všichni si velice vážíme a jsme hrdí na kulturu našeho chorvatského státu a stát si také váží a podporuje naši menšinovou českou kulturu, kterou všichni chováme v srdci. Snažme se tedy společně udržet naše české dědictví, co nejdéle do budoucna. Dlužíme to svým předkům i svým potomkům.

Jarmila Kozáková  

         Divadelní festival zahájila 10. listopadu skupina středoškoláků a studentů naší České doplňovací školy s pomocí pár starších beseďáků komedií
„Jak vzniká divadelní hra“
Karla Čapka
.
Čapek nám ve svém díle krásně vysvětlil, proč je sama práce na vzniku divadelní hry zajímavá a veselá: „Divadlo je umění tak jako válečnictví a hazard, tak jako hra v ruletě; nikdy se neví předem, jak to dopadne. Divadelní hra nevzniká uskutečňováním nějakého plánu, nýbrž ustavičným překonáváním nesčíslných a nečekaných překážek...“.
                    Režisérky tohoto kusu jsou sestry Martina Marinkovićová a Ivana Tichá. Je to divadelní hra o divadle, a pestré divadelní postavy suverénně hráli Vedran Presečan, Marina Jankovićová, Tomislav Mabić, Ivona Hronová, Damir Šehić, Domagoj Leder, Petra Gospodnetićová, Timna Tomišová, Simona Minićová, Jarmila Kozáková, Mirko Švub, Matija Radaković (hudba) a Martina Marinkovićová.

 

    Žáci České doplňovací školy zahráli
13. listopadu na Divadelním festivalu
ještě jednu zajímavou hru.

Byl to muzikál
„Zatancuj s námi“,
ve kterém hráli, zpívali a tančili
Vedran Presečan, Monika Benešová, Vjekoslav Memić, Tomislav Mabić, Denisa Rabihićová, Hannah Rastovská, Kateřina Mabićová, Nina Tichá a Stella Kanaetová.
Autorkou textu a režisérkou této hry je Martina Marinkovićová, vedoucí divadelního a folklórního souboru doplňovací školy České besedy Záhřeb »Záhřebské sluníčko«. V tom ji velmi pilně pomáhá Simona Minićová. Muzikál Zatancuj s námi prostřednictvím písně, tance a české řeči vypráví o soutěži, lásce, žárlivosti, společnosti a přátelství v školních lavicích a mimo nich.

„Divadelní dílna“  Martiny Marinkovićové
(13.  listopadu), měla vzdělávací úkol: naučit besední dorost, co vlastně znamená hrát divadlo a jakými metodami se to může učinit.
Světově vrcholní divadelní pedagogové
K.S. Stanislavský a Michail Čechov se zásadně lišili ve svém vyjadřování divadla. Rozdíl mezi metodami je zjednodušeně řečeno tento: u Čechova herec nesmí zapomenout, že je v divadle, u Stanislavského má na divadlo zapomenout. Za druhé: Čechov vždycky hraje jako klaun, Stanislavský všechno bral vážně, takže v jeho komediích se lidi moc nesmáli. U Čechova umírali smíchy i při tragédiích atd. 
Další významná divadelní postava je brazilský divadelný režisér, spisovatel a politik Augusto Boal (roku 2008 nominovaný na Nobelovu cenu za mír), zakladatel žánru „divadlo Fórum“, divadlo jako nástroj pro změnu postojů, což znamená, že si diváci vyměňuji role s hercemi a stávají se tím spoluherci, nejen pasivními diváky.
Poté to bylo prakticky  vyzkoušeno a mladí dostali úplně nové znalosti o divadle.
Díky takovým dílnám si vychováváme silné budoucí besední divadlo.

 

13. listopadu
Divadelní skupina České besedy Lipovec
velice svou návštěvou potěšila záhřebskou Besedu a poblahopřála k jejímu výročí výbornou hrou
„Společný byt“

Dragutina Dobričanina.

Hru režírovala předsedkyně lipovecké Besedy,
která na začátku vyjádřila společné přání udržovat přátelství a spolupráci Drahuška De Bonová.

Hráli:
Tomislav Král, Dalibor Kalenský, Marie Resová, Václav Skálnik, Alenka Veltruská, Renata Resová, Vlatka Šnoblová, Slávek Holinek, Jirka Res, Jozo Klígl, Daniel Coufal, Jirka Horák, Manulka Šnoblová, Drahuška
De Bonová, Jirka Bukač.

Plný sál svědčil, že se záhřebským krajanům  Lipovečtí moc líbili, a slíbili jsme si další spolupráci.

„Literární večer u příležitosti 200 let od narození českého spisovatele Karla Hynka Máchy“

(17. listopadu), byl součástí besedního divadelního festivalu.
Do její organizace se částečně zapojila i Chorvatsko-česká společnost. Hostem večera byla paní profesorka záhřebské Filozofické fakulty -  Dubravka Sesarová,
která přeložila právě jedno z nejlepších děl české poezie, Máchův „Máj“.
Přečetli jsme si desítku úryvků a užili si Máchovy zajímavé lyrické češtiny.
Zúčastnili se Emilie Novosadová, Blanka Šimecká, Maja Burgerová, Vlasta Poštolková, Jiřina Dubcová Rajićová, Zlata Papićová Gospodnetićová, Viktor Husák a Jarmila Kozáková.
Zvlášť zdravíme návštěvu studentů bohemistiky.

K uzávěru našeho festivalu jsme 20. listopadu zahráli premiéru divadelní hry z pražského Žižkovského divadla Járy Cimrmana „České nebe“ (Cimrman, Svěrák, Smoljak), režie Jarmila Kozáková. Všechny role velikánů českých dějin hrály členky Besedy: Emilie Novosadová (Svatý Václav), Blanka Šimecká (Karel Havlíček Borovský), Maja Burgerová (Jan Amos Komenský), Vlasta Poštolková (Babička Boženy Němcové), Jiřina Dubcová Rajićová (Miroslav Tyrš), Zlata Papićová Gospodnetićová (Jan Hus), Simona Minićová (Maršál Radetzky), Martina Marinkovićová (Praotec Čech), technickou pomoc poskytl Rajko Šimecký.
Beseda tentokrát dala ušít kostýmy, kulisy a tím moudře a hojně podpořila vývoj své divadelní činnosti, jelikož je divadlo důležitým způsobem udržování českého jazyka a češství, které by z České besedy Záhřeb nemělo zmizet. Míníme tuto hru předvést ještě několikrát a zahřát českou krajanskou duši všem, kteří si ještě pamatují babiččiných pohádek a i všem ostatním. Přijďte se na nás podívat. Stojí to za to, uvidíte!

 

Dne 27. října Rada české národnostní menšiny města Záhřebu oslavila již tradičně - po šesté Den Rady jako památku na 14. říjen roku 1874, kdy před 136 lety Josef Václav Frič se  skupinou Čechů, kteří v tu dobu žili a působili v Záhřebu, založil Českou besedu Záhřeb...
Navštívili nás zvláštní hosté, program byl skvělý a o tom si podrobněji můžete přečíst v Informátoru Rady české národnostní menšiny města Záhřebu, který je v příloze – Informátoru.

 

Další besední kulturně-osvětová činnost je plná vystoupení, návštěv a dobrých přání.
Tak se stalo na vystoupení besedního sboru Bohemia na Zpěvánkách v Končenicích 2. října, kde Bohemia zazpívala pět písní. Jako vždy, Bohemia záříla.
20. října  Česko – chorvatská společnost a ČBZ si připomněly 130. výročí narození Václava Humla, tvůrce Záhřebské houslové školy.
Na to téma přednášel prof. Zlatko Stahuljak.

23. října Jetelíček a Lípa vystupovaly v České besedě Bjeliševec, jako vždy výborně!


23. října na jevišti Českého národního domu zahrál známý Teatar Gavran předpremiéru své nejnovější komedie „Pandořina skříňka“, kterou napsal Miro Gavran a režíroval Robert Raponja.
V hlavních rolích vystupovali Željko Duvnjak, Ivica Jončić a Mladena Gavran.

 


  26. října  se konala recepce Velvyslanectví ČR
v záhřebské Městské kavárně k státnímu svátku
České republiky 28.říjnu
– Dnu samostatného Československého státu.
Velvyslanec Karel Kühnl laskavě pozval krajany
z různých Besed a ze Svazu Čechů.
Přišli jsme jim poblahopřát, pobavili jsme se s nimi a děkujeme za pozvání.


6.  listopadu jsme si poseděli u čaje se svými staršími členy.
Organizovala to i tentokrát sekce Přítel a její vedoucí Lea Patíková. Libovali jsme si v čaji (i s troškou rumu), zákuscích, v kytičkách na stolech a v české písničce, která se rozléhala z jeviště. „Lípa“ zpívala a hrála, „Zahřebské sluníčko“ tančilo a tekly potůčky vzpomínek.


 

3. listopadu nám náš krajan Karel Vrbka
zase přichystal příjemný hudební večer,
poslechli jsme si půvabné písničky z Hospůdky u Surfu.
Zpívali nám Eva a Vašek, známí čeští zpěváci lidových a všech krásných písniček.
Cítili jsme se jako návštěvníci pravé české hospůdky.

20. listopadu Lípa vystupovala na Přehlídce hudebních skupin v Lipovci. Rozdávala radost z české písně, která se traduje mezi záhřebskými krajany.

 

Smutné oznámení
14.11. zemřela krajanka Marie Horynová, matka našeho člena Mirka.
Se steskem jsme ji vyprovodili na poslední cestě života.

ZIMNÍ MĚSÍCE

                                                      Miloslava Krolová


Listopad je ve znaku chryzantémy
A ve třpytu plápolavých svíček
Zbytečně hledáš ve hřbitovní zemi
Od věčnosti ztracený klíček.

Prosinec zahalil se do ticha
Matka nad kolébkou sklání tvář
V kolébce malé děťátko dýchá
Kol hlavy mu roste svatozář.
   
Leden má řešit hlavolam
Jak přežít jednatřicet dnů
Zadlužen až ke kolenům
V kapse máš díru a tmu.

Únor připadá maškarám
By spálily panáka ze slámy
A zima zmizí bůh ví kam
Na louce vykvetou ciklámy.

To bude hezké – má to háček
Ta iluze by nás oklamala
Ještě nevyjel kvetoucí vláček
A ani zima dosud nezačala.

Co zbyde kromě naděje
Že vyhnem se prasečí chřipce
Že nás zas ruský plyn ohřeje
A ty tam budou všechny skřipce.

   


Spolkové zprávy vydává měsíčně      Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: +385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Fotografie: Tigran Ilić, Zdenka Táborská, Timna Tamiša a Jarmila Kozáková
Příprava pro tisk: D.Plehati. Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny Vlády RCH

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css