A-
A+
Print

srpen-září 2010 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Rocník 53 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
srpen - září
2010

Sluníčko už je za horou,
z našeho pole ženci jdou.
Paňmámo, neste večeři,
už nám jdou ženci do dveří.
Česká národní

Vážení krajané,
Po besedním volnu jsme se znovu začali scházet v naší Besedě, vyprávět o všem, co jsme v létě zažili, jak jsme se měli a vůbec, co je nového. Po povídání o tom, co bylo, začneme se bavit o tom, co bude. Už připravujeme plán na bohatou podzimní kulturní spolkovou činnost a těšíme se na uviděnou s krajany.


Jetelíček na Dožínkách

Verše na začátku Zpráv nám připomínají léto, žně a dožínky v Daruvaru. Krásně jsme se pobavili a zavzpomínali na naše babičky, dědečky a také na naše mládí. Podporujeme a pokaždé se znovu těšíme na takové a podobné manifestace krajanské přítomnosti v Chorvatsku. V záhřebské Besedě se také přes sto let chystaly tradiční slavnosti jako jsou Václavské posvícení nebo Majáles a jiné. Bohužel, už se nám to pár let nepovedlo. Proto pravděpodobně pojedeme na Václavské posvícení do naší přátelské jazvenické Besedy. Jim se to pořád ještě daří. V archívním tídeníku Jugoslávští Čechoslováci z 25. září roku 1930 jsme si přečetli následující zajímavý inzerát: „České posvícení s husou, knedlíky a zelím bude pořádati záhřebská Česká Beseda v neděli, dne 28. září večer ve spolkových místnostech. Hosté jsou vítáni.“ Musíme se i nadále snažit, aby to naše záhřebské tradiční pohostinství neklesalo. V minulém roce jsme jenom u oslavy 135. výročí spolku pohostili přes tisíc hostů a ukázali, jak máme rádi návštěvníky. Rádi také jedeme na návštěvy. Právě se chystáme do Prahy na Krajanský festival. Můžete se, krajané, přijít do Českého domu podívat na náš „pražský program“ v sobotu 4. září. Těšíme se na shledání s vámi.

Jarmila Kozáková


19. června vystupoval Jetelíček v České besedě Dolany a byl odměněn
velkým potleskem návštěvníků


3. července na manifestaci
„Dani Šestina“ vystoupily
Bohemia, Jetelíček a Lípa

 

 


Záhřebské sluníčko 1. července zkrášlilo oslavu 80. výročí prvního mezinárodního letu Českých Aerolinií. Na obrázku spolu s představiteli ČSA Záhřeb, Letiště Záhřeb a České besedy Záhřeb

 

LETNÍ

Žár července stéká po spáncích.
Po modrém, nekonečném záhřebském nebi
nad Železničním mostem
plavou otisky chrpových květních úborů.
Přijď, ať se na polní cestě utopíme
v moři rozsypaného zrní
a rozvážeme náš snopeček lásky a potěšení
do skonání světa.

Zdenka Táborská

 

 

BRIGÁDNICKÉ PRÁCE V BESEDĚ

Zase se konaly práce údržby Českého národního domu. Ze zdrojů pomoci České republiky se upravuje rovná střecha nad celým sálem, za sálem a jevištěm a také zajišťuje větrání. Částečně bude omítnuto i průčelí sálu do dvora.
Jako obvykle, setkávali jsme se s těmito brigádníky: Vjeko Bukač, Zdenko Muťka, Zlatko Batelka, Jaroslav Janeček, Pepa Čuchnil, Darko Augusta, Rudolf Geller a Dražen Macháček. V čele brigádnických letních prací byl hospodář Miro Geler. Kromě bílení školy, školky a sborovny se brousily a lakovaly parkety ve škole, ve školce a sborovně se měnila podlaha. Ve sklepě byla upravena místnost pro správce Domu. Zlatko Šoufek zase šil pro tanečníky Jetelíčku a vyhotovoval zábradlí schodiště do sklepa budovy. Jako každý rok se zvedá úroveň úpravy Domu pro dnešní a budoucí generace.

Adolf Tomek

 

3.července se delegace našeho spolku zúčastnila Valné hromady Svazu Čechů v Daruvaru, který podporuje kontinuitu kulturně - osvětového života Českých besed v našem státě. Připomínáme, že v listopadu tohoto roku pořádáme v naši Besedě divadelní festival k 135. výročí sehrání prvního krajanského divadla v Chorvatsku, které důstojně oslavíme oživením besedního jeviště. Vystoupí na něm domácí a hostující divadelníci; připravujeme zajímavý program.

 

Školka Cvrček také otevírá své dveře nejmladším krajanům 18. září. Překvapení bude i to, že je čerstvě obílená a s novu podlahou. O to se nejvíc zasloužil krajan Geler, který dětem obílil i chodbu, a to zvláštní technikou a ozdobil jim to s kopečky a kytičkami.

 

SMUTNÉ OZNÁMENÍ
Opustila nás po dlouhe a težké nemoci
naše členka paní Kata Batelková, matka našeho člena Zlatka.
Vyjadřujeme soustrast rodině a budeme na ni vzpomínat.

 

DOPOLEDNE ZELENÉ – ODPOLEDNE ZRALÉ

Lidé jsou opravdu různí. Tak jsou někteří, kteří jsou moc pilní, jiní se do práce moc neženou, jedni si s prací pospíší, druzí zase mají na všechno čas. V jedné osadě byla rodina, která se snažila všechny práce udělat vždy první v celé vesnici. Bylo ráno, kolem devíti hodin, rosa už nebyla a pilná rodina se vydala do žní. Bylo to za časů, když se ještě sekalo ručně. Ostatní vesničané byli velmi překvapení a upozorňovali pilné vesničany, že je ještě na sekání dost času. Pilná rodina se nedala odradit a vydala se do polí. Asi za hodinku se vracela smutně zpátky a pravila, že je to opravdu zelené a že se to ještě nemůže sekat. Ostatní vesničané měli z toho radost a celé věci se kradmo smáli. Kolem třinácti hodin téhož dne pilná rodina zase směle kráčela do polí s odůvodněním, že není na co čekat a že se dají do žní. A tak dopoledne bylo obilí zelené – odpoledne už bylo zralé.

Žně dávaly podnět k tvoření i krajanskému básníkovi a učiteli Antonínovi Horákovi z Dežanovce. Zde jsme vám nabídli úryvek z knížky Žně našich babiček, jejímž je spoluautorem. Autor žel zemřel letos v červenci a s ním i jeho poetický svět, do kterého jsme v Besedě rádi nahlédli v dubnu 2007 na křtu jeho knihy Láska na zápraží.

 


Kurzy češtiny podle evropských norem (úroveň A a B) ve škole cizích jazyků Lingua
v Českém domě začnou 1. října v nověupravených besedních místnostech učebny a sborovny.
Na obrázkách je menší část mladších a starších návštěvníků kurzu z minulého školního roku.

 

PŘÍŠTÍ SPOLKOVÁ ČINNOST V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ

25. srpna v 17,30 h středa Začátek nacvičování kulturně uměleckých souborů Besedy pro Krajanský festival v Praze
25. srpna v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
1. září v 19 h středa Generální zkouška pro Krajanský festival v Praze
4. září v 19 h sobota Ve velkém sale vystoupení besedních souborů s programem pro Krajanský festival v Praze
9. září – 12. září     KRAJANSKÝ FESTIVAL V PRAZE
18.září   sobota Slavonský Brod Setkání s písničkou, pojede tam naše Lípa
25. září   sobota Pojedeme do Jazveniku na Václavské posvícení
29. září v 19 h středa Vzpomínkový večírek Černá hodinka Jana Buriana a udelení Ceny
6. října v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
16. a 23. října   sobota Zpěvánky
27. října v 19 h středa Den Rady české národnostní menšiny města Záhřebu

 


Z vystoupení Záhřebského sluníčka na oslavě ČSA na Letišti v červnu

 

Navštívil nás Mirko Knížek, předseda České besedy obce Lipovlany a věnoval nám svou právě vydanou knížku básní Všechny moje lásky. „Na základní škole se spolužáci smáli mým slohovým úkolům,“ řekl nám. Básnický duch v něm dřímal po celý život, a teprve v důchodu se psaní více věnuje. Blahopřejeme Mirkovi.

 

Chorvatsko – česká společnost se pravidelně schází v Českém národním domě každého prvního úterý v měsící mezi 18 – 21 hodinami. Pokud máte zájem nebo máte zajímavý nápad, přijďte. Přivítá vás tajemník
Marijan Lipovac

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css