A-
A+
Print

červen 2009 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 52 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
červen
2009


 

Vážení krajané,

Jistě jste byli příjemně překvapení, když jste obdrželi tištěné a barevné Spolkové zprávy. Je to výsledek víceletého přání redakce, aby se tento vzácný informační měsíčník dočkal ve svém 52. výročí vycházení důstojné grafické úpravy. Můžeme za to být vděční Radě pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska a poslankyni mr.sc. Zdence Čuchnilové.

21. května poctil Českou besedu Záhřeb a záhřebsku menšinovou Radu svojí návštěvou předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka s chotí a delegací. Při té příležitosti, na naše přání, převzal za Senát a ČR záštitu nad výročím založení naší Besedy.

V předchozím období všechny besední sekce prezentovaly své činnosti, jak našim členům a příznivcům Besedy, tak i veřejnosti při vystoupení všech národnostních menšin města Záhřebu na Preradovićově náměstí 6. června a na celostátních přehlídkách české menšiny v Chorvatsku.


Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka s chotí a delegací 21. května v prostředí České besedy Záhřeb a ve společnosti velvyslance České republiky v Chorvatsku Karla Kühnla, zástupce velvyslance Petra Štěpánka, poslankyně za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Zdenky Čuchnilové, předsedkyně a místopředsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Lenky Janotové a Libuše Stráníkové a tajemnice Svazu Jary Kulhavé a předsedů Českých besed v Chorvatsku.

Také nás v sobotu 6. června hrdostí vyplnila oslava 10. výročí založení folklorníí skupiny, na které v plném sále, svou taneční znalost a skušenost předvedl Jetelíček. Jetelíčkovci vystoupili v nových kyjovských krojích se směsí chorvatských tanců, které poprvé předvedli.

Malá besední kapela Lípa krásně zpívala na zakládající schůzi České besedy Záhřebského županství v Dubravě u Vrbovce v neděli 7. června. Kapelník Željko Bartoš vytvořil příjemnou náladu hostům svou hudbou k tanci a zpěvem i v odpoledním posezení.

Přípravy na oslavu našeho jubilea probíhají. Správní výbor na schůzi schválil můj návrh, abychom České kulturně-hospodářské centrum pojmenovali podle našeho zakladatele Josefa Václava Friče. Letní prázniny jsou před námí. Přípravy na říjnovou oslavu budou intenzivně pokračovat i během léta. Zase dobrovolnící, brigádníci, ti obětaví členové a členky naší Besedy, svému spolku s láskou darují část svého volného času-dovolené. Předem jim za to ze srdce děkuju.

S krajanským pozdravem,

Jaromil Kubíček

 

DALŠÍ KULTURNÍ ČINNOST SPOLKU V MINULÉM MĚSÍCI

Zalistujeme si v besedním foto kalendáři. Z mozaiky dění je vidět, že se Besedě daří. S nádhernou českou písní Červená, modrá fiala zajásala srdce zpěváků Bohemie ve středu 17. června na koncertě ke konci sezóny. Věřím, že Vás v letních měsících ponesou skvělá nálada, slibná předsevzetí, ale také mořské vlny, a že se s úsměvem vrátíte v září do své České besedy.

Rádi bychom Vás zároveň informovali o tom, že velké kroky podniká Výbor pro oslavu 135. výročí naší Besedy, která bude probíhat v říjnu, kromě toho, co už víte, a to je slíbený patronát nad oslavou od strany Vlády Chorvatské republiky a Senátu Parlamentu České republiky. V rámci oslavy proběhne promoce knihy Češí Záhřebu ? Záhřeb Čechům a promoce filmu podle této knihy o Češích v Záhřebu. Budou vystupovat všechny naše soubory s programem. Probíhají domluvy o vystoupení asi pěti folklorních a pěti pěveckých soubor z jiných Českých besed, a také několika výborných folklorních a pěveckých souborů z České republiky. Přivítáme také i jednu nebo dvě divadelní skupiny, připravujeme výstavy, večírky, hernu dílnu naší doplňovací školy, odhalení pamětní desky Gustavu Janečkovi na Plitvicích, slavnostní otevření Českého kulturně-hospodářského centra ČBZ, a oslava bude končit slavnostní akademií 24. října, na kterou pozveme vážené hosty. Podvýbory pro organizaci a programy už urychleně pracují a snaží se realizovat plány, které už mají rozpracované. Zapojte se, krajané, také do příprav, jde o naší stařenku, 135-ti letou Besedu.

Jarmila Kozáková

  


Na setkání nejstarších členů Besedy u čaje 16. května
bylo krásně jako vždy a vyhrávala nám naše malá hudební
skupina Lípa. Organizovala to jako obvykle sekce Přítel a
vedoucí Lea Patiková.


 


Členové České besedy Záhřeb na zakládání
České besedy Záhřebského županství v Dubravě
7. června, jejíž prvním předsedou je
Fráňo Vondráček, dlouholetý člen záhřebské Besedy.

 

Koncert romantické hudby
Tomáše Tuláčka a Julie
Gubaidullinové
27. května v našem sále
vyvolal nesmírně umělecký
pocit u všech návštěvníků.

 


Prezentace české menšiny na
Dnu národnostních menšin města Záhřebu
na Květinovém náměstí 27. května se zúčastnili soubory
Jetelíček a Záhřebské sluníčko,
na stanku jsme prezentovali Českou besedu,
Radu a Českou republiku, a naše členky
Zukanovićovy napekly vdolky
Vážení rodiče,
babičky a dědečkové,
přiveďte na podzim
Vaše děti do
České doplňovací školy!
 


Promoce knihy Česko skrz klíčovou dírku Dubravka Dosegoviće
vyvolala velký zájem jakž beseďáků tak i početných záhřebských
milovníků krásné literatury. Knížka je výborná!

 

UŽ JE TO HOTOVO

Tak už je to dokončeno, tak už je to hotovo. Rozumí se, že myslíme na to I. patro našeho Domu. Smluvené práce jsou ukončené.Jsou ještě smluvené i dodatečné práce. Takový byl například zásah na střeše, která protékala, potom změna plechu nad části bufetu, potom instalace budoucí telekonference, výklenek pro sochu zakladatele České besedy Záhřeb J. V. Friče a podobné práce. Teď pokračuje podrobný výpočet ? specifikace, aby se zjistilo, jestli je finanční obnos úhrnem překročen či ne. Také byly vykonané nutné práce pro vyměnu okna na III. patře, které bylo úplně zchátralé. Následují smlouvy o dodatečné práci jako je bílení schodiště, průjezdu a barvení obou vrat u vchodu. Aby se nemuselo znovu bílit, byly zavedené elektro ? instalace pro rampu u vchodu do dvora, pro dozorčí kamery a pro alarmní zařízení.

JETELÍČEK MÁ NOVÉ KROJE
Oslavy 10. výročí folklorního souboru ČBZ Jetelíček v Besedě 6.června 2009 se zúčastnili i ?staří? i současní tanečníci, které celé desetiletí vede Dražen Macháček. Jejich hosty byl FIS Remete a Makedonská hudební skupina Aleksandrija se sólovou zpěvačkou Kostadinkou Velkovskou. Jetelíček dále vystupoval v koncertním sále Lisinský 9. června na Přehlídce folklorní tvořivosti národnostních menšin města Záhřebu.

Zvláštní pozornost na dvou posledních schůzích Hospodářské rady vyvolaly brigádní práce, které povede hospodář Miro Geler. Jedná se o bílení kanceláří a klubovny, ale se předem musí instalovat klimatizace. Také brigádní prácí má být lakování sálu apod. Také velkou pozornost vyvolaly nutná vybavení sálu na I. patře jako jsou objednávky stolů a židlí, objednávky promítacího zařízení a ozvučení, vybavení šenku, postavení pamětní desky akadamiku Gustavu Janečkovi na Plitvicích a jiné. Pro všechny tyto účely ještě nejsou celkem zajištěné finanční prostředky, i když jsou částečně slíbené. Musíme totiž počítat i se splátkou úvěru Pávíčkovy nadace (kolem 80.000,00 kun), i když centrum bude v provozu teprve po úplném vybavení při konci roku. Apelujeme na členy České besedy Záhřeb a jejich známé, aby propagovali pronájem nynějších nepronajatých kancelářských prostorů a nově zařízených na I. patře. Zvlášť zajímavé bude pronajímání nově upraveného kulturně ? hospodářského centra pro tyto účely: konfernece, přednášky, výstavy, prezentace, recepce, schůze různých organizací, semináře, nacvičování divadla, hudby atd.

Vyzýváme členstvo, aby nabídlo zvlášť nové klimatizované prostory těm kteří by mohli platit nájemné částečně předem s velkou slevou. Hlaste se do úřadovny Besedy nebo přímo předsedovi Besedy Kubičkovi, který je zároveň i tajemník Rady české menšiny, a také mně.

Děkujeme předem!

Adolf Tomek

 


Smutné oznámení
Zhasly lampy života jedné
naší členky
Soky Spasojevićové

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: +385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kubíček, J.Kozáková, Z.Táborská, A.Tomek, M.Burgerová, J.Bahník
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css