A-
A+
Print

listopad 2007 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 50 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
listopad
2007

 

Listopad je smutný měsíc
Vyzpýtejte svědomí
Jednou v zóně těch létavic.
Zakotvíme také my.
Nepomohou chryzantémy
Ani svíčky-akcie.
Ze všech pravd na této zemi
Ta jediná jistá je.
Tato pravda prý se kryje
V proroctví děda Vševěda
Jediný kdo přežije
Je naše Česká beseda.

(Miloslava Krolová)

 

Milí krajané, 

Nastal měsíc, který začíná vůní hřbitovních kvítí , září svíček a vzpomínáním na naše zesnulé. V ten den se všichni alespoň na chviličku pozastavíme a porozmýšlíme o životě a o naší roli v něm. Každý z nás v něm má své zvláštní místo a snaží se. O víkendu 27. října jsme měli vzácnou možnost zblízka si vyslechnout hru na klaviaturách umělce Vanji Lisaka. Zlákali ho k nám naši přátelé z České obce Bjelovar, kteří nás spolu s ním bavili do pozdního večera. Jak se i sami přesvědčujete, Beseda je přeplněna aktivitami.

 24. října se v záhřebském Českém národním domu na honosné oslavě Dne rady české národnostní menšiny města Záhřebu sešel reprezentativní počet vysokých osobností z diplomatického, parlamentního, městského a menšinového života našeho hlavního města. Předseda české menšinové rady města Záhřebu mgr. Adolf Tomek, dipl.ek., poprvé v tomto prostředí přivítal JUDr.Karla Kühnla, velvyslance České republiky v Chorvatsku s chotí, mgr. Zdenku Čuchnilovou, poslankyni pro českou a slovenskou menšinu v RCH, Milana Bandiće, primátora města Záhřebu, Jaroslava Vojtu, místopředsedu Svazu Čechů v RCH, Darka Šonce, předsedu Koordinace národnostních menšin města Záhřebu a další hosty. Oslavu zarámoval program domácího sboru Bohemia, a dvou folklórních souborů, Záhřebského sluníčka a Jetelíčku. Program oslavy líbivě uváděla, i zúčastnila se ho profesorka Ivana Tichá s cílem upozornit veřejnost na tisíciletou přítomnost Čechů v Záhřebu a jejich tvůrčí přínos městu. Pro výbornou organizaci oslavy děkujeme mgr. Jaromilu Kubičkovi, tajemníku Rady.

Ve středu večer, 21.listopadu sejdeme se na vzpomínkovém večírku Černá hodinka Jana Buriana a promoci stejnojmenné knížky, kterou jsme připravili pro Vás. Úvodem Vám předkládám pozoruhodná fakta o historiátu našich Spolkových zpráv, v nichž náš J.Burian nechal svou tvořivou pečeť:

    ?Začátkem ledna roku 1930 vyšlo první číslo Spolkových zpráv. Toto číslo vyšlo pod titulem SPOLKOVÉ ZPRÁVY ČESKOSLOVENSKÉ OBCE V ZÁHŘEBĚ a redigovali je tehdejší předseda a jednatel Čs. Obce, Stanislav Tomášek a František Vaníček. Tyto zprávy pak vycházely řádně až po leden roku 1939, kdy vyšlo číslo poslední: číslo 1, ročník X., které redigovali předseda S.Tomášek a jednatel Josef Munzar.
    Ke sloučení spolků Československá Obec a Česká beseda v Záhřebu došlo v červnu 1939 a zároveň v červnu vyšlo také nové první číslo Spolkových zpráv tentokráte pod novým názvem: SPOLKOVÉ ZPRÁVY SPOJENÝCH SPOLKŮ ČESKÁ BESEDA A ČESKOSLOVENSKÁ OBEC V ZÁHŘEBĚ. Tyto tvarově, obsahem a úpravou úplně navazovaly na dosavadní zprávy Čs.Obce, takže by se mohlo říci, že i tyto zprávy vyšly pod stejnou redakci.
    Po ukončení druhé světové války, obnovení činnosti spolku a přestěhování na Dolac začaly znovu vycházet Spolkové zprávy Spojených spolků. Kdy to přesně bylo doposud jsme nezjistili, ale zdá se, že to snad bylo roku 1957. Vzhledem na tehdejší poválečné možnosti, tyto Zprávy byly jednostránkové a cyklostilované. Redigoval je tehdejší jednatel spolku a pak dlouholetý předseda ing. Zdeněk Procházka.
    V takové úpravě pak vycházely po dlouhou řadu let, bez číslování a jakýchkoliv inovací, ačkoliv možnosti zlepšení jejich úpravy jistě byly. K tomu došlo až roku 1995, kdy se ujali redakce M. Krolová, I. Burian a V. Sigalová.?

Hudební sekce ČBZ spěšně hledá basistu. Máme takového? Milí krajané, těším se, že vás znovu budu potkávat v našich prostorech tohoto podzimu na standardně pestrých besedních událostech

Vaše Jarmila

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST

7. listopadu v 19 h středa Výstava uměl. obrazů krajanky Růženky Komadinové
10. listopadu v 17 h sobota Setkání starších členů u čaje ? sekce Přítel
14. listopadu v 19 h středa Přednáška profesorů Agronomické fakulty ?Obnovitelné zdroje energie z biomasy z hlediska ochrany životního prostředí?. Potom sklenka vína s mgr. Zdenkou Čuchnilovou
17.listopadu v 20h sobota Tradiční besední KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
21. listopadu v 19 h středa Promoce knihy a vzpomínkový večírek ?ČERNÁ HODINKA Jana Buriana?
24. listopadu v 17 h sobota ŠKOLNÍ BESÍDKA
25.listopadu od 7-19 h neděle VOLBY
28.listopadu v 19 h středa Promítání filmu ?RUSALKA?, opera Antonína Dvořáka
1.prosince   sobota Beseda s kulturně uměleckým programem  navštíví Českou besedu Velké a Malé Zdence
8. prosince   sobota Zájezd členů Besedy  do Pětikostelí v Maďarsku
8. prosince v 17 h sobota Mikulášská dětská zábava s nadílkou
12. prosince v 19 h středa Přednáška našeho člena D.Dosegoviće ?Karlův most?
19. prosince v 19 h středa Tradiční besední vánoční koncert
26.prosince v 18 h středa Koncert k Vánocům - Videozáznam koncertu velikánů české a moravské dechovky na Žofíně
31. prosince v 20 h pondělí Silvestrovská zábava

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2024 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css