A-
A+
Print

červenec-srpen 2007 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 50 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
ČERVENEC - SRPEN
2007

 

Milí krajané,

doufám, že jste ještě u moře nebo někde v lese, že si užíváte a odpočíváte a plánujete se vrátit do města teprve na podzim. Těžko jsme vydrželi to dlouhé, teplé a dusné léto, zvlášť někteří z nás, kteří v Besedě byli málem každý den. Hospodářská rada Besedy se scházela v létě třikrát. Hodně se tady pracovalo, upravovalo, čistilo, uvidíte, až se na podzim znovu sejdeme pod naší střechou. Doufáme, že se zase spolu pobavíme v našem upraveném a obíleném sále s novým stropem, pokud ne dřív, tak na Václavském posvícení 29. září. Týden před tím, 22. září, náš pěvecký sbor Bohemia pojede do Rijeky na tradiční Zpěvánky.

Pro naší Besedu je pýchou a chlubou, že náš folklórní soubor Jetelíček koncem srpna jede na folklórní festival do Frenštátu v České republice. V příštím čísle uveřejníme jejich dojmy a fotografie.

Krátce si připomeneme, co jsme podnikli v červnu a červenci. Besední činnost byla skvělá. Pěvecký sbor Bohemia 28. května zpíval v Domě důchodců Sv. Josip a 30. května jsme se rozloučili s panem velvyslancem ČR Petrem Buriánkem. Delegace ČBZ 2. a 3. června navštívila Českou besedu Banjaluka na jejich pozvání zúčastnit se Čtvrtého setkání krajanů, na které také měl přijet i velvyslanec ČR v BiH Jiří Kuděla, který před tím byl českým velvyslancem v Záhřebu. Na pozvání České obce Bjelovar odjel pěvecký sbor Bohemia 8. června na Dny české kultury v Bjelovaru a 13. června sbor uspořádal nezapomenutelný Koncert ke konci sezóny. Česká škola také připravila besídku ke konci školního roku 16. června: školáci hráli divadlo, zpívali a tančili a na konci dostali od své učitelky uznání a po jednu českou korunu na památku. Jedna z největších akcí v červnu byly volby pro radu české národnostní menšiny města Záhřebu a volby pro představitele české národnostní menšiny Záhřebského županství v neděli 17. června  a pak konstituční schůze rady 27. července 2007.

I během léta o činnost Besedy a Rady projevili zájem mnozí, tak nás z ČR navštívili Z.Lyčka, J.Franěk a K.Šplíchal, jejichž návštěvy měly pracovní i oddechový ráz. Zpěvačky Bohemie se nedočkavě těší na nové, unikátní halenky, které se pro ně vyšívají v soukromém krejčířství.

Díky osobní známosti zahlaholí v Českém národním domě v polovině září líbezný zpěv dívčího sboru ?Motýli? ze Šumperka z Čech. Prosím Vás, krajané, nenechte si tuto hudební lahůdku ujít. Další koncert pro veřejnost budou mít v Hudebním závodu v Gundulićově ulici.

Besední kulturní činnost se ještě více rozvine. V tomto roce plánujeme kromě Jetelíčku a Bohemie také posílit hudební sekci a zvlášť divadelní. Proto zveme všechny členy, kteří mají zájem hrát divadlo, ať se přihlásí v úřadovně. Ovšem přípravy na Prodanou nevěstu jsou ukončené a můžeme začít se zkouškami jakmile se znovu všichni sejdeme v Besedě. Stejně tak hudební sekce má za úkol připravit do Vánoc  světoznámou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. To znamená, že se členové kulturní rady Besedy mají čím dříve sejít a probrat příští činnost.

Zdraví Vás srdečně
Vaše Jarmila

 

Fotografie na památku předních záhřebských Čechů s dr.Petrem Buriánkem, velvyslancem České republiky, s nímž navázali vynikající spolupráci. Velvyslanec si odnesl děkovné listiny ČBZ a Rady české menšiny města Záhřebu, kterým usilovně pomáhal v jejich snažení.
?Vážený pane velvyslanče Buriánku,
bylo nám ctí poznat Vás a spolupracovat s Vámi. Naše dveře jsou Vám vždy otevřené a doufáme, že si k nám při dalších návštěvách Záhřebu najdete cestu.?

 

LETNÍ ÚPRAVA ČESKÉHO DOMU

Tak to obyčejně bývá. Když si ostatní odpočívají někde u moře nebo u příbuzných, v Besedě se provádějí práce, které by se nemohly odbývat, kdyby Beseda byla otevřena.

Již se vyklízelo první patro. Peníze na tyto práce nám přidělila Vláda ČR ve výši 77 tisíc kun. Bouraly se všechny dvojité stěny, sundávala stropní omítka, odstraňovaly všechny parkety. Rozsah prací si lze představit podle 220 krychlových metrů vyklizeného materiálu! A prachu, bylo ho tam tolik, že jednou dokonce přijeli hasiči. Někdo jim totiž hlásil, když zpozoroval, kolik se ho valí z I. patra Českého národního domu, že Dům hoří! Policie blokovala dopravu na křižovatce  ulic Šubićova ? Zvonimirova!
Další práce, která je také částečně financována z loňské pomoci Vlády ČR ve výši 23 000 kun a ještě 8 000 kun vlastních peněz, je úprava sálu. Všechny přípravné práce jako jsou demontáž obkladů na stěnách, demontáž starých instalací na klimatizaci, všechna kabelová vedení, nepříjemné sbírání prachu pod střechou sálu dělala brigáda ve složení: Šoufek, Augusta, Vitas, Muťka, Vajdička, Geler, Janáček, Vrbka a Šoufkova vnučka. Jako vždy, tři čtvrtiny prací vykonal sám předseda České besedy.

Třetí zákrok, výměna střechy, má právě začít. Bude financována přes Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo městem Záhřeb, které bude splácet, jak je slíbeno, úvěrem, o který požádá GSKG. Podmínkou ale bylo, abychom Dům začlenili na údržbu GSKG a platili měsíčně asi 4 500 kun tzv. ?pričuvy?. Pro všechny práce se sbíraly nabídky, dělaly smlouvy atd.

Můžeme také informovat, že jsme darem Československého ústavu zahraničí a osobní zásluhou jeho předsedy Jaromíra Šlápoty obdrželi překrásný, nový kontrabas, jaký jsme si již několik roků přáli. Hudební sekce dostala Besedou zaplacený zesilovač a ostatní hudební vybavení. Pro kancelář byl konečně koupen nový počítač s programy a pro školu nový notebook. Jetelíček dostal celou spoustu nových bot, zaplatil je také ČÚZ. Plánují se také zájezdy do ČR a z ČR k nám, ale o tom vám více poví Vaše Jarmila.

Adolf Tomek

 

VOLBY A KONSTITUOVÁNÍ RADY ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU

Navzdory létu a sezóně dovolených, podařilo se radě české menšiny města Záhřeb (RČM MZ) 27. července v Pohlavárstvu města vykonat první, konstituční zasedání. Kromě devatenácti členů rady, zvolených na červnových volbách a několika zaměstnanců Pohlavárstva, byl jako host přítomen Petr Štěpánek, zástupce velvyslance ČR v Záhřebu a Milan Bandić, primátor města, který se zdržel  jen krátce.

Schůzi vedl Bohumil Bernášek. On využil příležitosti a poděkoval M. Bandićovi i shromáždění města za chápání potřeb menšin, žijících v hl. městě Chorvatska. Díky koordinaci menšinových rad se dosáhla výborná spolupráce s primátorem i celým Pohlavárstvem.

Po zprávě o vykonaných volbách a předneseném návrhu na verifikaci mandátu členů RČM MZ, se návrh i akceptoval. Tajnými volbami byli zvoleni předseda rady a jeho zástupkyně: Adolf Tomek a Jarmila Kozáková Marinkovićová. Návrhy na volbu těchto dvou menšinových pracovníků oplývaly krásným hodnocením jejich dlouholeté, zodpovědné a afirmativní práce ve prospěch české menšiny v Záhřebu i Chorvatsku. Dosavadní předseda rady A. Tomek svou volbu duchaplně komentoval slovy: ?Vidím, že jste se řídili úslovím: koně, který dobře táhne, není zapotřebí měnit.? Při této příležitosti byla přijata i složení pracovních těles rady.

První zasedání rady proběhlo v pracovním a slavnostním duchu. Primátor Bandić při odchodu vesele pronesl: ?Hleďte tu střechu udělat do zimy, aby vám nezatékalo!? Mínil tím slib města, že České besedě Záhřeb bude kompletně hradit opravu střechy na Českém národním domě. A dodal: ?Česky rozumím jen jedno slovo ? ano.? Přítomní ho vyprovodili s potleskem.

Zdenka Táborská

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST

23. - 26.
srpna
    Jetelíček jede na folklórní přehlídku do Frenštátu v České republice
4. září v 19 h úterý Schůze kulturně-osvětové rady ČBZ a školní rady ČBZ
5. září v 19 h středa Schůze správního výboru ČBZ
8. září v 9,30 h sobota Začíná školní rok 2007/2008 v České doplňovací škole České besedy Záhřeb
19. září v 19 h středa Setkání s podnikateli z České republiky, účastníky Podzimního Záhřebského veletrhu
22. září   sobota Zpěvánky v Rijece ? odjede tam náš sbor Bohemia
26. září v 19,30 h středa Přednáška s videozáznamem o velikánu české dechovky Václavu Bláhovi ? připravil K.Vrbka
29. září  v 20 h  sobota Tradiční besední zábava Václavské posvícení
17. října v 19 h středa Černá hodinka Jana Buriana ? vzpomínkový večírek

 


Záhřebská delegace na setkání
krajanů v Banjaluce

 

Evě a Vláďovi Dražanovým z Prahy
veřejně děkujeme za podporu
kulturně-umělecké činnosti
krajanského spolku z Chorvatska,
České besedy Záhřeb,
a za darovanou knížku a CD:

Jakub Jan Ryba
?Česká mše vánoční?.

Do Prahy jsme jim poslali
zvláštní poděkování
a teď zveme naše členy,
aby se organizovali
a začali podle darovaných not
nacvičovat tuto vzácnou mši,
abychom si ji mohli
o Vánocích poslechnout.

 

  

SMUTNÁ OZNÁMENÍ

Léto vyrvalo z našich řad čtyři členy. Zatímco Slávinka Sakačová, roz.Bernášková, předsedala besední dozorčí radou, Drahomíra Ilićová, roz.Pivcová, zpívala v besedním sboru, Ana Ivanuša Šimčíková příjížděla z Bjelovaru na naše programy, Zvonimir Faist byl naším příznivcem.

Nejstarší chorvatský akademický malíř Zvonimir Faist (1914) se proslavil jako grafický designér plakátů pro film a podniky, např. ochranná značka kávy Franck a olejů Zvijezda jsou jeho dílem. Jeho dcera Vlasta vede totiž besední sbor Bohemii, který koncertoval v Domově pro důchodce Sv. Josip, kam Z. Faist přesídlil. Naposledy jsme si prohlédli i výstavu jeho známých plakátů.

  


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css