A-
A+
Print

únor 2007 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 50 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
ÚNOR
2007

 

Milí krajané!

Leden a únor jsme měli bez sněhu, příjemné, dokonce jarní, byly plné besední činnosti. Scházeli jsme se v naší Besedě, zpívali, nacvičovali divadla, vítali hosty, měli jsme školní karneval a maškarní zábavu.

Také jsme pracovali na přípravách na řádnou valnou hromadu ČBZ, která se bude konat v neděli 25. března! Na správním výboru jsme se rozhodli, že 28. února uspořádáme členskou schůzi, abychom projednali zprávy o činnosti naší Besedy v uplynulém období a abychom se domluvili, koho z nás navrhneme do kandidační komise. Ta si pak promluví s navrhnutými kandidáty na různé funkce v Besedě, které zvolíme na volební valné hromadě.

20. ledna připravili jsme tradiční besední večeři vepřové hody, a svou návštěvou nás potěšil velvyslanec dr. Petr Buriánek.

Navštívila nás, vlastně Radu české národnostní menšiny města Záhřebu, poslanecká delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod vedením předsedy Zahraničního výboru Jana Hamáčka s členy delegace K.Šplíchal, P.Krill a S. Mikešová. V delegaci byli také pan velvyslanec P.Buriánek a naše poslankyně v Sněmu RCH Zdenka Čuchnilová.

Krajané z České besedy Velké a Malé Zdence nám 27. ledna udělali velkou radost svým celovečerním programem a touto příležitostí nás navštívili představitele českých spolků z Banja Luky ? pan Vladimír Bláha a z Bělehradu pánové Milan Jovanović a prof.dr.Dušan Kvapil. Jsme rádi, že se Češi ze všech sousedských států navštěvují, spolupracují a váží si jeden druhého.

Pěvecký sbor ČBZ Bohemia odjel 3. února na sousedskou besídku do ČB Jazvenik a 17. února do České besedy Lipovlany; na jejich valnou hromadu odjel společně náš sbor a Jetelíček, a bavili se tam dlouho s přáteli. Pak se 10. února konala schůze Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny RH.

V Mirogojském krematoriu jsme se 14. února rozloučili se zesnulou milou a zasloužilou menšinovou pracovnicí Jiřinou Staňovou, dlouhodobou ředitelkou menšinového týdeníku Jednota. Víckrát se zastavila v naší Besedě a upřímně jsme si pobesedovali i posteskli nad životními potížemi. Jiřina byla tím silným poutem mezi záhřebskými a daruvarskými krajany. Čest její vzpomínce.

Na letošní krajanské divadelní přehlídce v Lipovci 24. března Česká beseda Záhřeb vystoupí z muzikálem Zatancuj s námi, který naši mladí nacvičují už pár měsíců a už s ním  vystoupili na záhřebské přehlídce LIDRANO. Připravují se také vystoupit na přehlídce záhřebských divadelních amatérů SKAZ. Nacvičování naší další divadelní hry PRODANÁ NEVĚSTA již začalo a do příští přehlídky v Lipovci bude výborně nacvičena. Slibujeme si z toho úplný šlágr. Nestačili jsme ji, bohužel, nacvičit pro letošní přehlídku, ale se na ni velice těšíme.

7. března u nás v Besedě bude mimořádně zajímavá přednáška o osobnosti prvního prezidenta Československé republiky T.G.Masaryka, kterou nám přednesou velvyslanec ČR dr. Petr Buriánek a naše členka paní Miloslava Krolová.Vaše Jarmila

 

www.ceska-beseda-zg.hr
Beseďáci, častěji se podívejte na naši webovou stránku na internetu, která Vám poskytne všechny informace o činnosti naší Besedy. Pokud se v tom ještě nevyznáte, určitě Vám v tom pomůžou Vaše děti nebo vnuci. Oznamte nám, jak se vám líbí nebo navrhněte změny.
Děkujeme.

 

PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST

28. února v 19 h středa ČLENSKÁ SCHŮZE ČBZ
7. března v 19 h středa Přednáška ? T.G.Masaryk, M. Krolová a J.E. velvyslanec ČR dr.Petr Buriánek; pěvecký sbor ČBZ Bohemia
7. března v 20 h středa Schůze správního výboru
24. března   sobota DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA V LIPOVCI
25. března v 9,30 h neděle VALNÁ HROMADA ČBZ
4. dubna  v 19 h středa Ustavující schůze správního výboru
12. ? 16. dubna     Poznávací zájezd žáků České doplňovací školy ČBZ do České republiky

 

MAŠKARNÍ BÁL
v sobotu 24. února byl veselý, rozezpívaný a žertovní zážitek pro všechny zamaskované i ty další členy a jejich hosty.
Hrála Plava laguna ze Zdence. Mezi maskami byli hodné víly, čarodějnice, ježibaby a další mytologické postavy. Kolem nich se procházeli kominíci, francouzské pokojní, břišní tanečnice, Gejši. Jasně, že se to nemohlo obejít bez představitelů Spojených arabských emirátů. Veselé atmosféře neodolal ani Charlie Chaplin a viděli jsme i jedno miminko z Guinessovy knihy rekordů ? mělo přes 100 kil.
Hlavní senzací večera bylo vystoupení ?primabaleríny Mirky Horynaje? (v průběhu večera rekordní miminko vyrostlo a stala se z něho primabalerína). Její dva partneři spolu byli těžký jako ona  ale společně nám zatančili několik scén ze známého Labutího jezera.

 


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

 

 

 

 

POZVÁNKA
na řádnou volební valnou hromadu

Valná hromada se bude konat v neděli, 25. března 2007 se začátkem v 9,30 hodin v sále Českého národního domu v ulici Šubićeva 20 v Záhřebu, na základě článků 12 a 14 stanov Besedy a usnesení správního výboru 07. února 2007.

 

Návrh denního řádu:

 1. Zahájení valné hromady a vítací projev předsedy správního výboru Besedy.
 2. Volba pracovního předsednictva.
 3. Schválení denního řádu a jednacího řádu valné hromady.
 4. Volby kandidační komise, verifikační komise, volební komise, zapisovatelů a dvou ověřitelů zápisu.
 5. Zpráva verifikační komise.
 6. Projevy hostů podle přání.
 7. Zpráva o činnosti Besedy v minulém období (zahrnuje také pokladnu a pracovní orgány).
 8. Zpráva dozorčí rady.
 9. Diskuse o podaných zprávách a schvalování.
 10. Rozřešení funkcí dosavadního předsedy a správního výboru ČBZ
 11. Návrhy kandidační komise.
 12. VOLBY
 13. Cena Jana Buriana
 14. Uznání ČBZ panu velvyslanci ČR dr. Petru Buriánkovi
 15. Zpráva volební komise.
 16. Projev zvoleného předsedy správního výboru
 17. Návrhy na Plán činnosti na příští období.
 18. Kulturní program.

 

Předseda správního výboru ČBZ
Ing. Zlatko Šoufek
Záhřeb, 28.02.2007

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css