A-
A+
Print

květen-červen 2006 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 49 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
www.ceska-beseda-zg.hr
KVĚTEN ? ČERVEN
2006

 

Jaro je krása - touha - mládí.
Na zimu myslíme s nechutí
a vzpomínka nás k pláči svádí,
že mnohé jaro je píseň labutí.
Miloslava Krolová

 

Milí krajané,

Znovu k Vám lítají nové zprávy z Vašeho spolku. Stávaly se v minulém měsící různé a velice početné besední akce. Uvidíte sami. Jeden besední večer (5. dubna) zaplnili studenti farmácie z Hradce Králové v České republice. Díky spolupráci chorvatského a českého sdružení farmaceutů totiž desítka českých studentů přijela na studijní zájezd do Chorvatska. Naše členka E. Koudelová, studující farmacii v Záhřebu, přivedla tyto vnímavé mladé lidi do Besedy. Sbor Bohemia je přivítal kytičkou starých českých písní, což je velmi dojalo.

Pod vedením mladé profesorky Marjety Rajkovićové Besedu navštívili 11. dubna studenti etnologie Filozofické fakulty Záhřebské university. Tato odbornice na migrace a národnosti v RCH, jinak dopodrobna zkoumající život Čechů v Jazveniku, si se zájmem prohlédla naší knihovnu, archív, Českou doplňovací školu a muzeum, s čím je podrobně seznámila naše učitelka Ivana Tichá. Marjeta pochválila hodnotné udržování českých tradic v hlavním městě státu, bude o něm hovořit v rámci Mezinárodní přehlídky folklóru v Záhřebu ? 1. června v Etnologickém muzeu.

Taneční soubor České besedy Záhřeb  - JETELÍČEK  vystupoval na přehlídce záhřebských folklórních amatérů v Dubravě 7. května a slavnostní celovečerní folklórní program předvedl 13. května na svém jevišti v Besedě.

Sedmé narozeniny Jetelíčku, oslavené koncertním vystoupením a příležitostnou výstavou, připomněly dokonce 53 dosavadních tanečníků. Soubor staví na dosavadních choreografiích J. Šoljanové Barbićové, Evy Zetové a Lenky Homolové, k nimž přibyly choreografie vlastní. Od začátku působení tančí vedoucí souboru Dražen Macháček.

Výstava uměleckých obrazů našeho člena, stavebního inženýra Egona Peschkeho 12. dubna byla tak akorát oddechově jarní: plná olivovníků, vody a přímořské krajiny. Můžete se přijít na ní podívat.

Školáci s učitelkami Ivanou Tichou a Majou Burgerovou absolvovali školní vzdělávací zájezd do České republiky 18. ? 22. dubna. O tom se dočtete v Broučku.

Na návštěvě v Chorvatsku byl 24. dubna premiér ČR Jiří Paroubek a v rezidenci J.E.velvyslance Petra Buriánka měl setkání s krajany. Byla to pro nás velká čest.

Pravděpodobně jste si všimli, že v Čechách začátkem června proběhly parlamentární volby a zvítězila strana ODS, která slíbila lepší programy vývoje republiky a snížení daní.

Za vystoupení tanečního souboru záhřebské Židovské obce Or Hašemeš (3. května) můžeme poděkovat našim dvěma členkám, Ivaně Tiché a Martině Marinkovićové, které jsou jeho členkami. Na podzim plánujeme přednášku vedoucí souboru Nedy Wieslerové o židovské kultuře a doufáme ještě jeden taneční večírek zajímavých tanců. Na snímku vidíte Martinu Marinkovićovou jako ?jente? nebo dohazovačku na židovské svatbě, kterou předvedli tanečníci židovského souboru Or Hašemeš. Náš besední sbor Bohemia 4. května navštívil Dům důchodcu Ksaver a zazpíval dvacitku českých a také chorvatských lidových písní. Tušili jsme, že se v literární dílně naší členky Miloslavy Krolové chystají překvapení. Jejich realizaci jsme viděli 24. května večer v podobě přednášky České hrady a zámky Jany Zajícové, zaměstnankyně Velvyslanectví ČR, a recitálu samé autorky Májová všehochuť. Jak sama napsala, měsíc máj - symbol lásky, květů, svátek všech maminek ? májových parád s demonstracemi vojenské síly a ozbrojení - to všechno se vešlo do měsíce, který byl zdrojem inspirací básníků, K. H. Máchou začínaje.

Verše slavných četly Michaela Šínová, zaměstnankyně Velvyslanectví ČR, Jarmila Kozáková, Emilie Novosadová, Vlasta Poštolková, J. Zajícová a M. Krolová, která zároveň promovala svou báseň Jarní láska. Májovou všehochuť nám pomohl vychutnat i besední pěvecký sbor se snůpkem vybraných písní. Na organizaci večera se podílela i Rada české menšiny města Záhřebu.

Závěrem večera zašimral naše měkké patro bramborák všestranné Katici Šoufkové, která nám jako členka sboru zazpívala spolu s ostatními Čechy krásné. Domů jsme odcházeli s libým pocitem.

Prohlédli jsme si ještě zajímavou výstavu obrazů Jan Nepomucký - světec střední Evropy v Muzeu Mimara (19. dubna), kterou v Záhřebu zorganizovalo Rakouské kulturní fórum a o tom nám dala vědět paní Ana Kocourková z Plzně, odkud táto výstava už deset let obchází Evropu. Právě teď se výstava přestěhovala do Vídně.

Výstavu Oty Burgera jsme si prohlédli v Lidovém otevřeném učilišti s velkým zájmem 12. května. Byli jsme 13. května na valné hromadě České besedy Prekopakra a také popřát Prekopakřanům k 75. výročí jejich Českého domu, kterému říkají Domeček. Tradiční besední jarní zábavu MAJÁLES navštívili krajané 27. května, večeřeli český knedlík s gulášem a tančilo se ?až do rána bílého?.

Koncem měsíce, 31. května naší Besedu zaplnily neobvyklé, ale velice příjemné tóny. Krajany překvapila krásná hudba tamburašského orchestru Kulturně uměleckého spolku GAJ pod vedením profesora Ljudevita Adámka. Ani jsme netušili, že Jakov Gotovac a jeho Ero s onoga svijeta může tak zaujat publikum v podání tamburaškého orchestra. Na závěr krásného večírku zazpíval náš pěvecký sbor společně s mladými tamburáši několik českých lidových písní.

9. června navštívil Besedu Mirko Marković z Ministerstva školství RCH a prohlédl si naší školu.

9. ? 11. června odjela delegace tanečního souboru Jetelíček do Rožnova na Mezinárodní folklórní festival ?Rožnovská Valaška 2006?.

10. a 11. června se v Bělehradě konalo III. Setkání krajanů ? Čechů a Slováků z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska, a na jejich pozvání odjela tam delegace České besedy Záhřeb.

10. června naši školáci slavnostně ukončili školní rok a po besídce jim byla udělena vysvědčení.

Takzvané ?besední volno? bude mezi 17. červencem a 21. srpnem, a to znamená, že do našich místností nebudeme moci zacházet kdykoliv jako obvykle, ale každou středu večer zde bude otevřeno.

22. a 23. července odjedeme do Malých a Velkých Zdenců na DOŽÍNKY.

Užijte si léta, odpočiňte si a v září se znovu uvidíme v naší Besedě. Zdraví VásVaše Jarmila

 

Dokončena úprava sklepu a čtvrtého poschodí Českého domu

Na poslední schůzi Rady pro úpravu Domu a objednávky byly schváleny účty řemeslníků, kteří upravovali uvedené prostory. Nyní máme úplně upravené čtvrté patro spolu s ubytovnou, kterou jsme také vybavili nábytkem. Teď se může používat pro hosty Besedy ? choreografky a režiséry, malíře a hudebníky z Čech.

Ve sklepě do nedávno bylo umístěno jenom muzeum naší Besedy a teď jsou upraveny další dvě místnosti, ve kterých se budou konat různé schůze, nacvičovat taneční skupiny a budou i k pronajímání. Jednoho dne plánujeme vybavit tyto místnosti patřicím hudebním zařízením. Také jsou tam dva nověupravený prostory socialního zařízení. Sklep se nyni může používat zvlášť na pohoštění návštěv z jiných spolků anebo Českých besed. Broušení a lakování parketů ve sklepě provedl náš člen Miro Geler a málem všechny dveře a zámky upravil a dal do pořádku náš předseda správního výboru Zlatko Šoufek. Jinak pan předseda nepřetržitě upravuje rozbyté dveře, které už potřetí v poslední době zůstanou po vloupání do besedních místností. Naštěstí, lupiči si u nás nenašli to, po čem se sem vloupili.

O našich pilných brigádnících jsme už minule pochvalně napsali. A co dál? Z důvodu nedostatku peněžních prostředků v tomto roce je těžko očekávat další práce a vybavení místností nábytkem. Ve vyúčtování provedených prací jsou zahrnuté práce úpravy schodiště za jevištěm ? muselo se provést omítání a bílení. Z plánovaných prací zůstala úprava střechy, kde musíme naléhavě dát vyměnit roury a žlaby do ulice. Protéká tam voda několika místy na části rovné střechy a nejvíc právě nad nověupravenou ubytovnou.

Objednávání nového zařízení je také omezeno, takže zůstalo jen pro nový počítač pro účetnictví a pojišťovací dveře do besedních úřadních místností. Máme také slíbenou určitou částku peněz z České republiky na úpravu sálu a jeviště a z toho bychom mohli možná objednat i několik stolů a židlí.
Adolf Tomek

 


Tihomir Žiljak - vedouci galerie Bernardo Bernardi, Maja Burgerová a malíř Oto Burger na zahájení výstavy

 

Naše členka LIDIE PUŠKARIĆOVÁ
poradkyně ve spořitelně Wüstenrot
zaslala Vám minule leták své spořitelny,
můžete se jí ozvat na tel. 098382935

 

NAŠI DÁRCI

Naše dlouholetá členka paní Cvijeta Šoljanová darovala Besedě knížky a brožurky ze své domácí knihovny; jsme jí vděční, velmi se nám hodí! Obrázkové knížky pro naše nejmladší daroval nám krajan Nevřala, za co mu upřímě děkujeme.

 


 Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20,
tel/fax: 385 1 46 55 306,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533,
Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Kozáková, Z.Táborská, I.Tichá, A.Tomek, Z.Šoufek

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css