A-
A+
Print

srpen-září 2013 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
čislo 75
září 2013
Brouček

Milí žáci, rodiče, prarodiče, milí beseďáci!

letní prázdniny rychle skončily a školní rok 2013/2014 začal potěšující zprávou – zvýšil se počet žáků základní školy o 10 žáků, z toho je 8 (osm!) žáků první třídy.  Tedy v tomto školním roce výuku českého jazyka a kultury modelem C navštěvuje úhrnem 45 žáků základních škol! Je to výsledek namáhvé práce učitelek Ivany Tiché, Jarmily Kozákové, Martiny Marinkovićové Plechaté a Maji Burgerové v posledních deseti letech ne jenom v základní škole, než i v herně – školce Cvrček a v práci se středoškoláky. Je to pýcha celé České besedy Záhřeb, zvlášť v roce, když její Česká doplňovací škola oslavuje 90. výročí svého založení. Toto významé výročí oslavíme v listopadu 2013 různými kulturními a edukačními akcemi a uskončíme slavnostní akademií. Přípravy už začaly a také se všichni na tu velkou oslavu těšíme!

Jako každý rok, tak i letos plánujeme různé mimovýukové a mimosobotní aktivity a myslím si, že nejoblíbenější z nich je pro každého žáka jarní tradiční vzdělávací zájezd do České republiky. Doufáme, že v druhém pololetí znovu navštívíme zem, z které pochází naši předkové a to poprvé jako obyvatelé Evropské unie, v které je Česká republika již od roku 2004.

Novinkou ve výuce je i to, že učitelkám, a zvlášť učitelce Martině bude pomáhat paní Daniela Kosićová, rodilá mluvčí a maminka tří našich žáků (na fotce s žáky 1. až 4. třídy).

Výuka českého jazyka a kultury pro středoškoláky také začala, mají ji každou sobotu od 11 hodin s učitelkou Marinou Koláčkovou Novoselovou.

Většina žáků si na první hodině za cíl v školním roce 2013/2014 zadala výborný úspěch a dobré známky. Pokud se budete pilně učit, snažit se a zajímat o nové znalosti a zkušenosti, věřím, že to předsevzetí i dosáhnete.

Hodně úspěchů v novém školním roce přeje vám všem učitelka Maja Burgerová
spolu s učitelkami Martinou, Jarmilou, Danielou a Marinou.


V létě jsme vyprovodili na poslední cestě
členku Besedy a maminku naší žačky Stelly –
paní Andrijanu Kanaetovou.

Slzami jsme bolestivě vypsali Nashledanou!

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css