A-
A+
Print

srpen 2012 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
čislo 72
červenec a srpen 2012
Brouček

Nedělní tanec Ráčků a Záhřebského sluníčka
 
V České doplňovací škole České besedy Záhřeb zazvonil zvonec již osmdesát devátým rokem. Jako vždy,školní besídka je událostí číslo jedna pro žáky, jejich učitele, rodiče a četné publikum, které má požitek z úspěchů vlastních dětí i nové generace žáků, popularizující český duch v hlavnímměstě Chorvatska. Letošní besídka se konala 17. června a byla mimořádná z několika důvodů. Proběhla v  neděli dopoledne, o to slavnostnější měla nádech. Zúčastnili se jí žáci České besedy Rijeka.

Rytmus mládí v Českém národním domě v Záhřebu tentokrát určovali hostitelé, záhřebská ČDŠ a její divadelní a folklorní skupina Záhřebské sluníčko a jejich hosté, folklorní soubor rijecké Besedy Ráčci. Přítomní byli také jejich vedoucí, kteří bohatý zábavný program pro děti i podepsali. Předseda České besedy Záhřeb, Jiří Bahník, se přiznal, že mu je uvedená besídka ze všech besedních programů nejmilejší. Kdo by neměl radost z tak úspěšných žáků, kteří dokážou i zpívat, tančit, hrát, recitovat. Propagační materiál (programy, letáky, žákovská uznání) graficky líbivě koncipovala Jarmila Kozáková, vedoucí školní rady ČBZ. Velkou poklonu přítomných si zasloužila Martina Marinkovićová Plechatá, autorka a moderátorka dvouhodinového programu, který byl svébytným dárkem pro školáky na konci školního roku 2011/2012, ale i pro diváky. Záhřebské sluníčko, tj. radostní školáci všech věkových skupin, sotva dočkali, aby předvedli, co je Martina naučila.
 

A vlastně vyzařovali na diváky světlo a teplo českých písní, hráli na klavír a tamburu jako dospělí hudebníci; pomohla jim i maminka Daniela, která má dva školáky. V ležérní komunikaci s dětmi Martina dirigovala, tlumočila, zpívala, uváděla taneční program Ráčků z České besedy Rijeka.  Ráčci tančili na anglickou hudbu, jejich vedoucí Vladimíra Marinkovićová je učí atraktivní choreografie i rytmiku. Pro Záhřebské to bylo nové, překvapivé, moderní, zajímavé.

Čtyřicítka žáků ČDŠ České besedy Záhřeb přebrala i zvláštní uznání za výborné školní úspěchy v rámci výuky českého jazyka a kultury a za aktivní účast ve školní skupině Záhřebské sluníčko. Nešlo jen o žáky ze Záhřebu, několik jich do Besedy přijíždí z města Velika Gorica. Tento den byl pro Českou doplňovací školu jeden z nejhezčích v jejích novějších dějinách.

Z. Táborská

Naše jaro v Kaptole. Téhož dne školáci spolu s Rijeckými odjeli do Kaptola na  Přehlídku dětského folkloru Naše jaro. Vícehodinová jízda po velkém vedru neubrala radost z jejich tradiční účasti v malebném požežském kraji, kde zhájili program, který s nimi vypilovala vedoucí skupiny Martina Marinkovićová. Záhřebské jaro se opět osvědčilo jako Jaro naší menšiny.

Těšíme se na podzimní setkání s Vámi!

Učitelky Nikolina, Martina a Jarmila

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css