A-
A+
Print

únor 2012 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
čislo 69
únor 2012
Brouček

Milí žáci,
Srdečně vás vítáme a zdravíme v druhém pololetí školního roku 2011 / 2012. Doufáme, že jste si odpočinuli a už se pilně učíte. Právě nás zavál sníh, ale vy jste přece přišli do školy v sobotu. Všichni už víme o novince – v naší škole se rozjela výula pro středoškoláky, také přes Ministerstvo školství RCH a tentokrát známky z předmětu český jazyk a kultura budete mít ve vysvědčeních na konci roku. Učte se češtině a přicházejte do České besedy Záhřeb v Šubićově ulici. Schůzi také měla i školní rada našeho spolku 14. ledna a probrala běžné záležitosti jako je změna učitelky - teď ve škole (základní a střední) přednáší učitelka Nikolina Bradica po dobu mateřské dovolené učitelky Maji, probrali jsme i přípravy na oslavu 90. výročí České doplňovací školy  a 10. výročí založení školního folklorního souboru Záhřebské sluníčko, kterému se právě šijí nové kroje a má nověobílenou a upravenou místnost vedle školy. Konečně jsme sehnali nové skříně pro kroje a besední divadelní pomůcky. Záhřebské sluníčko také vystoupilo na oslavě 80.výročí České besedy Končenice. Projednávali jsme také letošní poznávací zájezd do naší pravlasti České republiky a další záležitosti. Pokud vás zajímá, kdo se ve školní radě stará o vás, oznámíme vám jména: Jarmila Kozáková, vedoucí, Zdenko Šmejkal, Maja Burgerová, Martina Marinkovićová, Nikolina Bradica, Ivana Kovačićová, Jiřina Dubcová, Marie Bukovcová, Zdenka Táborská, Emilie Novosadová, Vlasta Poštolková, Blanka Šimecká, Milada Rabihićová, Lidie Puškarićová, Andrea Křenková, Ljiljana Balić Tichá. Na schůzi byl přítomen i předseda spolku Jiří Bahník, který školu a děti považuje za nejdůležitější základ budoucnosti Besedy a podporuje úsilí zkvalitnit činnost a působení spolku se všemi generacemi krajanů.

Milí žáci, milé besední děti, rodiče a prarodiče, nezapomínejte na svou pravlast a pečujte o český jazyk.                                                                                                    

Jarmila Kozáková

PŘIPOMÍNÁME VÁM...
Na poznávací zájezd České doplňovací školy do České republiky (Liberec, Děčín, Praha) pojedeme 1. – 5. dubna 2012,  školáci se mají přihlásit u učitelky a přinést 1. splátku nejpozději do soboty, 18. února do školy. Zájezd opět finančně podpoří Rada české nár.menšiny města Záhřebu a náš spolek.


 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css