A-
A+
Print

říjen 2010 - Archív Broučku

 

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
čislo 60.
říjen 2010
Brouček

Milé děti,
už je tomu měsíc, jak jsem psala, že starší členové Záhřebského sluníčka (středoškoláci a studenti) se svými učitelkami od 9. do 12. září 2010 pojedou do Prahy na 4. mezinárodní krajanský festival spolu s besedním sborem Bohemia, besedním folklórním souborem Jetelíček a besední hudební – pěveckou skupinou Lípa.

Záhřebské sluníčko s poslankyní Zdenkou Čuchnilovou a členkami pěveckého sboru Bohemia v Mladé Boleslavi Dny české kultury v rámci manifestace Bjelovarské léto - vystoupení 3. září na pozvání České obce Bjelovar

Z Prahy jsme se vrátili s První cenou, jako nejlepší krajanský folklórní soubor!!
Jsme šťastní, že právě školní skupina Záhřebské sluníčko dostala možnost představovat svůj spolek – Českou besedu Záhřeb s pěti českými tanci a také možnost navštívit tak významná místa, kam se „obyčejný“ turista snadno nedostane. Všichni jsme se měli moc hezky, společně jsme se kamarádili a bavili. Myslím si, že se to vidělo i v tom, jak jsme tančili: spontánně a suverénně a co je nejdůležitější - s úsměvem na tvářích. Nevadilo nám ani to, že zapůjčené taneční boty byly nepohodlné a nohy nás pořád bolely. Naše Silvie měla dokonce právě kvůli botám po návratu z Prahy ještě dva týdny nohu v sádře (ale to jí nezabránilo, aby hned první sobotu přišla opírajíc se o berle do Besedy na výuku!). 4. mezinárodní krajanský festival měl pro nás velký význam a děkujeme všem, kteří nám po získání první ceny přišli gratulovat. Veřte nám, tu cenu jsme nečekali a snad je proto ten úspěch pro nás ještě výzamnější. Děkujeme České besedě Záhřeb, že nám důvěřila a umožnila nám cestu do Prahy! Ještě během léta, 3. září bylo Záhřebské sluníčko jako host pozvané na Dny české kultury v rámci manifestace Bjelovarské léto. „Navodilo jinou náladu, působilo něžně a ladně a přesvědčilo bjelovarské publikum, že atraktivní tance nemusí být jen temperamentní,“ zaznamenala média.
Připomínám, že mladší skupina Záhřebského sluníčka poprvé zatančila na našem jevišti a poté na Našem jaru v roce 2001 a starší v prosinci roku 2002, poté několikrát v roce 2003 (např. na oslavě 80. výročí České doplňovací školy), na Dožínkách v Končenici 2004, na přehlídce menšin města Záhřebu atd. Záhřebské sluníčko vystupovalo pro delegaci Stálé komise Senátu Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí v čele s předsedou Josefem Zoserem (červenec 2008) a pro delegaci Poslanecké sněmovny České republiky v čele s předsedou Ing. Miloslavem Vlčkem
(březen 2010).

Záhřebské sluníčko se svou zakladatelkou Ivanou Tichou v Městské knihovně v Praze Vystoupení v Městské knihovně v Praze
Záhřebské sluníčko a Ivana Tichá ve Valdštejnské zahradě Vystoupení ve Valdštejnské zahradě v Praze

Školní rok 2010/2011 trvá už měsíc, výuka českého jazyka a kultury také. Jsem velice šťastná a hrdá na to, že s radostí i nadále přicházíte i ten šestý den na výuku. Dokonce se v tomto školním roce zvýšil počet žáků. V tomto okamžiku do České doplňovací školy ČBZ chodí 44 žáků záhřebských základních škol a 18 žáků středních a vysokých škol a 8 těch nejmladších mrňat do školky-herny.
Každou sobotu Český národní dům navštíví dokonce 70 mladých lidí! Je to krásný obraz besedního budoucna! A o to bychom měli zvlášť dbát.


Nejmladší beseďáci v školce-herně
v první den výuky.

I v tomto školním roce můžete očekávat hodně zajímavých mimotřídních a mimoškolních akcí.

Žáci se mimo jiné zúčastní besedního divadelního festivalu v listopadu 2010 s dvěma divadelními hrami – mladší s muzikálem Zatancuj s námi a mládež s Čapkovou hrou Jak vzniká divadelní hra.
Divadlo nacvičujete se svou učitelkou a režisérkou Martinou Marinkovićovou. Přijďte se v listopadu s rodinami na nás podívat!

Vítejte v České doplňovací škole
České besedy Záhřeb!
Vaše učitelka Maja Burgerová

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css