A-
A+
Print

červen 2010 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
číslo 58.
červen 2010
Brouček

Milí žáci,
léto je tady, prázdniny začínají. Školní  besídkou 12. června jsme se rozloučili se školním rokem 2009/2010. Byl to zvlášť bohatý a rozmanitý školní rok. Jsem ráda, že se Česká doplňovací

škola ČBZ zúčastnila oslavy 135. výročí našeho spolku – České besedy Záhřeb na podzim minulého roku. Potom sledovaly různé mimotřídní aktivity: navštívili jsme městský hřbitov  Mirogoj a položili větvičky českého národního stromu lípy na hroby vyznamných záhřebských Čechů, také jsme navštívili Botanickou zahradu a výstavu o její historii, zúčastnili jsme se Dne školy S.S. Kranjčeviće, ke které patříme, znovu jsme se setkali s kamarády ze Slovinska v rámci projektu Duha přátelství letos ve Slovinském domě v Záhřebu, pekli jsme perníky a objevili se kvůli tomu na obálce Dětského koutku, zúčastnili jsme se LiDraNa, zatančili jsme nový tanec Pernikář v Kaptolu na krajanském dětském folklorním festivalu Naše Jaro. Samozřejmě i letos jsme navštívili naši pravlast – Českou republiku. Cílem České doplňovací školy ČBZ je udržet český jazyk a znalosti o české kultuře, ale také rozvíjet vědomí, že my jako i naši předkové patříme chorvatským tj. záhřebským Čechům a rozvíjet vztah k našemu spolku, České besedě Záhřeb. Za to děkuji všem, kteří podporují činnost naší školy. Na školní besídce žákům, kteří napsali závěrečné zkoušky za jedničku a kteří byli mimořádně aktivní ve školní skupině Záhřebské sluníčko, učitelky udělily zvláštní uznání.

Všem přejeme hezké teplé léto někde u moře a na shledanou v září!

Vaše učitelky Maja Burgerová, Martina Marinkovićová a Simona Minićová.

© 2006 - 2021 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css