A-
A+
Print

červen 2009 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
číslo 51.
červen 2009
Brouček

Hannah Rastovská, Vedran
Presečan, Jurja Bratková a
Denisa Rabihićová s učitelkou
Majou Burgerovou před ZŠ
Brežice ve Slovinsku 22. května

 

HURÁÁÁÁ PRÁZDNINY!

Milé děti,
se školním rokem 2008 / 2009 jsme se hezky rozloučili školní besídkou 6. června. Byla to přehlídka všech vystoupení v tomto školním roce, které s vámi nacvičily učitelky Martina Marinkovićová a Simona Minićová. Vystoupení bylo hodně: LiDraNo, Naše jaro v Dolanech, Končenicích a v Kaptole, v Brežicích ve Slovinsku, při programu Dne národnostních menšin města Záhřebu na Cvjetnom trgu v Záhřebu ... Někteří z vás byly opravdu pilní a aktivní ve školní skupině Záhřebské sluníčko a proto jsme vám my učitelky na konci školní besídky udělily zvláštní uznání.

Přeji vám prázdniny plné radostí někde u moře a
uvidíme se znovu v září! ?
Vaše učitelka Maja Burgerová

 


Záhřebské sluníčko při vystoupení na přehlídce
dětských písní Naše jaro 2009 v Končenicích
16. května

 


Záhřebské sluníčko před vystoupením na přehlídce
folklóru Naše jaro 2009 v Kaptole 6. června

 


Žáci České doplňovací školy ČBZ s učitelkami Majou,
Martinou a Simonou na konci školního roku 2008/09

 


Učitelka Martina Marinkovićová s dětmi
ze Školky herny Cvrček při vystoupení na školní
besídce 6. června
© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css