A-
A+
Print

září-říjen 2008 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
číslo 46.
září - říjen 2008
Brouček

Milé děti,

léto rychle uběhlo a začal nový školní rok 2008/2009. Doufám, že jste strávily hezké prázdniny někde u moře, že jste si odpočinuly a připravily se na nové školní a mimoškolní úkoly a aktivity.

Někteří z vás byly aktivní v školních aktivitách i v létě!

17. července 2008 navštívila Záhřeb
Parlamentární delegace České republiky.
Maja Burgerová a Martina Marinkovićová pro delegaci připravily velice pěkný program se školáky České doplňovací školy. Žáci naší školy, kteří se zúčastnili programu, byli:  Silvie Augustová, Hana Muťková, Sara Marenčićová, Simona Minićová, Kateřina Mabićová, Ema Puškarićová a Valentin Mabić.

Pro senátory jsme recitovali, zpívali a tančili. V tanci Hraběnky se všem líbila děvčata, která ho výborně zatančila. Starší školačky S. Marenčićová a
S. Minićová pomohly učitelkám ozdobit sál a připravit zajímavou výstavu fotografií o činnosti naší Besedy a 85 let staré školy. Největší hvězdičky programu byli samozřejmě nejmladší členové Sluníčka K. Mabićová,
E. Puškarićová a V. Mabić, kteří dostali největší potlesk.

 

Divadelní skupina Záhřebské sluníčko na mezinárodní divadelní přehlídce v České republice!

Divadelní skupina České doplňovací školy Záhřebské sluníčko se zúčastnila Vll. mezinárodní přehlídky Milevské divadelní léto od 27. srpna 2008 do 3. září 2008 v České republice. Zúčastnila se také ll. mezinárodní divadelní dílny Pojďme se poznat, pojďme si hrát, což byla částí této manifestace.

Dílna se se konala v českém jazyce a probíhala ve dvou skupinách. Potěšilo mne, jak se naši bez problémů aktivně zúčastnili dílen. Jazyková bariéra neexistovala v divadelním cvičení s novými českými kamarády z Milevska. Dílny vedly divadelní pedagožky Jana a Petra z Mezinárodní improvizační ligy. S nimi jsme navázali kladný vztah a domluvili jsme se, že zahrajeme naše hry dokonce i v Praze, už na příštim vzdělavacím zájezdu naší školy.

Moderní autobus na tento divadelní zájezd nám hradila Rada české menšiny města Záhřebu. Stravování a ubytování v hotelu Extol Inn v Praze zajistila nam Česká beseda Záhřeb. Děkujeme mockrát Radě české menšiny města Záhřebu, a také Besedě za poskytnutou podporu k této příležitosti.

Skupina na přehlídce zahrála muzikál Zatancuj s námi a komedii Jak vzniká divadelní hra. Hráli jsme dvakrát v Milevsku a jednou v Kulturním domě v Chyškach.

Do Čech jelo 13 herců: Hana Muťková, Jan Fofoňka, Vedran Presečan, Kristina Jurašićová, Adriana Jurašićová, Ivona Hronová, Petra Gospodnetićová, Enis Hekić,
Simona Minićová, Davor Plechatý,  Maja Burgerová, Ivana Tichá a Martina Marinkovićová.

Divadelní zkouška v Praze byla zvláštní. Cvičili jsme u naší dřívější učitelky I. Tiché doma, která věnovala svým bývalým žákům školní deníčky do nového školního roku. Na zkoušce byla i naše oblíbená choreografka paní Eva Zetová. Upekla nám bábovku, která velice chutnala. Navštívila nás i novinářka Milena Štráfeldová, která s námi udělala interview pro Český rozhlas.

Měli jsme čas i na prohlídky kulturních památek, co naše školáky velice zajímalo. Prohlídku Zlatou Prahou vedla učitelka naší školy
M. Burgerová, a město Tábor nam ukázal prof. dějin Jiří Kálal, který učí na Gymnáziu v Táboře.

Večer v Milevsku jsme se krásně pobavili u táboráku při kytaře s mládeží dětského uměleckého souboru Hlásek. S námi se bavila i hlavní organizatorka přehlídky, vedoucí Hlásku a divadelní pedagožka, paní Marie Bolková.

Na naše vystoupení se přišel podívat dokonce i senátor Tomáš Grulich z Prahy. Senátor Grulich je členem Parlamentární delegace, která navštívila Záhřeb 17. července. Touto příležitostí se seznámil a domluvil příští setkání v Milevsku s učitelkou Majou Burgerovou a se mnou, vedoucí divadelní skupiny.

Záhřebské sluníčko spolupracuje s divadelním souborem Hlásek a s paní Bolkovou už 4 roky. Hlásek jsme přivítali u nás v Záhřebu už dvakrát, v roce 2005 a 2006. Tohoto roku jsme se konečně mohli zúčastnit přehlídky v Milevsku nejvíc díky Radě české menšiny města Záhřebu, která vždycky pomáha a podporuje činnost České doplňovací školy
a školky Cvrček.

Jsem hrdá na členy Záhřebského sluníčka protože vím, že mladí jsou nejdůležitější pro naši Besedu. Pokud oni věnují svůj čas pro českou kulturu, tak já se jim i nadále budu maximálně věnovat, protože si to školáci naší školy i zasloužili. Těším se na nový školní rok s Vámi, milí žáci!

Vedoucí divadelní a folklorní skupiny Záhřebské sluníčko M. Marinkovićová

  

V sobotu 6. září 2008 začala výuka v České doplňovací škole. S radostí jsme Vás s učitelkou Martinou přivítaly. Velice nás potěšilo šest nových žáků ? prvňáčků. Výuka bude probíhat jako i doposud ? v sobotu dopoledne. Také se jako každý rok můžete zapojit do školního divadelního a folklórního souboru Záhřebské sluníčko.
Sluníčko s učitelkou Martinou cvičí každou sobotu od 11 do 12:30 hodin.

Hodně nových znalostí, ale také i zábavy  ve škole přejí vám vaše učitelky Maja a Martina!
© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css