A-
A+
Print

Divadelní skupina České besedy Záhřeb

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        Prof. Josef Matušek ve své studií Naše ochotnické divadelnictvi tvrdí, že základy našeho ochotnického divadla položil Josef Václav Frič, který v roce 1874 založil v Záhřebu Českou besedu. Jejími členy byli ?hlavně divadelníci a hudebníci čeští při tamnějším Národním dívadle zaměstnáni?. Sám Frič ochotníky organizoval a v těsných místnostech spolku v Ilici 54 uvedl v roce 1874 svoji hru Svatopluk a Rostislav a i dalši svoji hru Asjenův pád. Pro zajímavost, záhřebští ochotníci mezi dvěma světovými válkami sehráli 181 představení.

Nejstarší Česká beseda v Chorvatsku, záhřebská Česká beseda, si zároveň i divadlo udržuje celých 135 let.

Roku 1999 divadelní skupina ožila pod vedením Heleny Jílkové a úspěšně sehrála hru "Hamlet princ dánský", podle čeho se skupina nazvala Haprdáns. Potom sehrála hru "Vlasta, aneb záskok" a ještě několik menších her, a pak pomalu přestala působit.

Divadelní práce se na podzim roku 2003 v Besedě ujala nová skupina divadelníků, které spolu vedly Ivana Tichá a Martina Marinkovićová.


Český režisér Jan Strejcovský

v České besedě Záhřeb

S oblibou se vždy hrál i Alois Jirásek. Historická hra "Staré pověsti české" se stala láskou i dětí i dospělých, v čtené i hrané podobě. Znají je i naši krajané ze školních let.

Náročnou záhřebskou premiéru roku 2004 ztvárňuje velký počet herců. V šesti vybraných Starých pověstech českých vystupuje 45 aktérů. Tento divadelní projekt je významný z hlediska účasti a spolupráce všech besedních generací: jak pyšně uvádíme, hrají herci od šesti do šedesátšesti let.

Díky pomoci českého režiséra Jana Strejcovského, který pracoval s naší divadelní skupinou v Záhřebu dva dny, se nám otevřela vstupní brána, kterou jsme vešli v Jiráskovo podání českých dějin.

V roce 2005 jsme sehráli "Ptáka Ohniváka" K.J.Erbena (J.Netrestová) s hudebním doprovodem úryvků z symfonie Pták ohnivák skladatele Stravinského a hráli jsme ji třikrát. Divadelní hry se zúčastnilo 15 herců.

 

Divadelní hra "Pták Ohnivák" (2005)

 V roce 2006 jsme nacvičili "Jak vzniká divadelní hra" Karla Čapka a od Chorvatského sněm kultury dostala následující kritiku:

Mimořádně dovedně, znalecky a suverénně sehrané představení. Důvtipné, plné fantazie, talentované. Od takového ansamblu se očekává, že získá angažovaný náskok s určitým relevantnějším tématem.

 

Divadelní hra

"Jak vzniká divadelní hra" (2006)

Od roků 2007 divadení skupinu vede M. Marinkovićová s pomoci Jarmily Kozákové. Ivana Tichá žije v Praze ale stále pomáhá naši skupině při připravování scénářů nebo zasílá návrhy, jak zpestřit besední divadelní práci.

Divadelní skupina České besedy Záhřeb vystupuje každý rok v Lipovci na krajanské divadelní přehlídce a také v Záhřebu na přehlídce záhřebských divadelních amatérů SKAZ na Peščenici, kde sklidila pokaždé pochvalné kritiky.

V roce 2008 jsme zahrálí první jednání divadelní hry "Prodaná nevěsta", kterou spolu režirovaly vedouci. Známou operu Bedřicha Smetany zná každý a libreto Karla Sabiny jsme zdramatizovaly a přizpůsobili našim podmínkám. Tentokrát jsme zahráli pouze první jednání hry a potom přiští rok i další dvě.

Divadelní hra "Prodaná nevěsta" (první jednání) (2008)

Divadelní skupina studentů a školáků Záhřebské Sluničko krásně představila naší Českou besedu Záhřeb na mezinárodním festiválu "Milevské divadelní leto 2008" 28.srpna - 3. září 2008 v České Republice. Tam třikrát zahráli dokonce dvě divadelní hry: "Zatancuj s námi" a "Jak vzniká divadelní hra".

  
 

"Milevské divadelní leto 2008" v České republice

Divadelní hra "Zatancuj s námi"

"Milevské divadelní leto 2008" v České republice

Divadelní hra "Jak vzniká divadelní hra"

Článek v Jednotě (18. září 2008) :

Záhřebské sluníčko na mezinárodní divadelní přehlídce:

http://jednota.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=1

 

Článek a interview na Českém rozhlasu (01. října 2008):

Děti českých krajanů se Záhřebu se učí češtinu i na divadelních zkouškách

http://www.radio.cz/cz/rubrika/kultura/deti-ceskych-krajanu-se-zahrebu-se-uci-cestinu-i-na-divadelnich-zkouskach

 

Článek o našem divadle v Čechách:

Chyšečtí žáci na chorvatském divadle

http://www.zschysky.cz/2008/chysecti-zaci-na-chorvatskem-divadle/

Kazališni festival Češke besede Zagreb na Kamo.hr:

http://kamo.hr/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=1180

Kazališni festival Češke besede Zagreb na metro-portal.hr:

http://metro-portal.hr/kazalisni-festival-ceske-besede-od-10-do-20-studenog/51007

 

Divadelní festival České besedy Záhřeb
u příležitosti 135. výročí divadelní činnosti ČB Záhřeb, Chorvatsko
(10. - 20. 11. 2010)

Obnovená premiéra divadelní hry Karla Čapka:
"Jak vzniká divadelní hra" - 10.11.2010

Režie: sestry Martina Marinkovićová a Ivana Tichá

Hraje Divadelní skupina České besedy Záhřeb!

Hudba: Matija Radaković

Podívejte se na představení
Jak vzniká divadelní hra: 

part 1: http://www.youtube.com/watch?v=YEfoZkNg7Zs&feature=related

part 2: http://www.youtube.com/watch?v=Y4OkdzX53hw&feature=related

 

 

Divadelní festival České besedy Záhřeb
u příležitosti 135. výročí divadelní činnosti ČB Záhřeb, Chorvatsko
(10. - 20. 11. 2010)
Obnovená premiéra divadelní hry M.Marinkovićové
"Zatancuj s námi" - 13.11.2010

Divadelní skupina ČBZ "Záhřebské sluníčko"
Hrají, tančí a zpívají žáci České doplňovací školy České besedy Záhřeb

Režie, hudba a choreografie:
Martina Marinkovićová

Podívejte se na představení
"Zatancuj s námi":

part 1: http://www.youtube.com/watch?v=gw7NZm5MNA4

part 2: http://www.youtube.com/watch?v=Sa9vd2nU_eM

 

 

---

09-O2-2009

11. března 2009 v 19 hodin v naši České besedy Záhřeb - premiéra divadelní hry Prodaná nevěsta! V roce 2008 jsme zahrálí první jednání divadelní hry  Více
Publikováno 9. února 2009
© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css