A-
A+
Print

duben-květen 2019 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 62 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
duben - květen  
2019  
Odlukom Predsjednice Republike Hrvatske,
Kolinde Grabar-Kitarović
Češkoj besedi Zagreb
dodjeljena je
Povelja Republike Hrvatske
za osobite zasluge u djelovanju na kulturnom, prosvjetnom i gospodarskom području te promicanju i razvijanju prijateljstva između Republike Hrvatske i Češke Republike, a u prigodi 140. obljetnice rada i djelovanja. 
Rozhodnutím prezidentky Republiky Chorvatsko, Kolindy Grabar-Kitarović
je České besedě Záhřeb udělena
Listina Republiky Chorvatsko
za výjimečné zásluhy v činnosti na kulturním, vzdělávacím a hospodářském
poli a za propagaci a rozvoj přátelství mezi Republikou Chorvatsko
a Českou republikou k 140. výročí
její činnosti a působení.  
 
Milé krajanky a krajané,
           srdečně Vás zdravím, a dovolte abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mne a správnímu vyboru vyjádřili 10. března tohoto roku, na volební valné hromadě České besedy Záhřeb. Tímto jsme se domluvili kdo z nás bude zodpovědný za pravoplatné působeni našeho spolku a kdo ho bude zastupovat před zákonem a patřičnými úřady. Jak to bude vypadat tady, u nás doma, nezáleží jenom na nás. Potřebujeme Vaši spolupráci, potřebujeme stálý dialog, který urodí nejlepšími plány a návrhy. A když je ještě spolu splníme, budeme mít z naších úspěchů společnou radost.  
Spolu neseme velikou a, řekl bych, zároveň i radostnou zodpovědnost, abychom tu naši Besedu udrželi i v jejím třetím století. Začalo to v 19. (rok založení 1874), trvalo celé 20. a ted jsme už v 21. století. 
Těch radostných starostí máme spoustu. Dvě z nich považují za nejdůležitější. Za prvé, udržet vysoko dosaženou úroven kulturní a osvětové činnosti, jak v tomto jubilárnim roce, když oslavujeme 145. výročí Besedy a 20 let od založení folklorního souboru Jeteliček, tak i do budoucna. Druhá veliká starost je, aby náš Český národní dům byl i nadále útulným a funkčním místem naši činnosti, poutavím místem setkání všech generací beseďáků a našich přátel. Máme v tom velikou zkušenost, máme podporu patřičných institucí Chorvatska a Záhřebu, dobrou spolupráci v české menšinové komunitě. Doufám, že se nám přidají i mladí lidé a budeme spolu kráčet k novým úspěchům. Český národní dům se letos těší na instalaci nového zařízení ústředního topení a v brzku možná zpestří svůj vzhled novými okny a upravenou fasadou. Jako uvědomělí krajané a zodpovědní besedáci, máme letos možnost vybrat si novou Radu české národnostní menšiny města Záhřebu. Česká beseda Záhřeb navrhla 25 kandidátů do nového, ted již pátého mandátu, naší Rady. Volby se budou konat v neděli 5. května 2019, od 7.00 do 19.00 hodin, v Obvodním úřadě Městské spravy Maksimir (Područni ured Gradske uprave Maksimir), Petrova 116. Dosávadní výborná spolupráce Besedy a Rady, řada úspěšně realizovaných společných projektů, poukazují na to, že v dobré praxí je zapotřeby pokračovat. Proto Vás zveme, abyste se voleb zúčastnili a dali důvěru lidem, kteří chtějí pracovat v prospěch české menšiny.
     Vám, Vaším rodinám a všem naším přátelům přeji štastné a veselé velikonoční svátky!
Jiří Bahník

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB

 

V neděli 10. března ve velkém sále na volební valnou hromadu přišlo téměř 30 procent členství. Před začátkem pracovní části valné hromady na jevišti vystoupili všechny generace našeho spolku – smíšený pěvecký sbor Bohemia, folklorní skupina Jetelíček a folklorní skupina Záhřebské sluníčko. Žákům České doplňovací školy České besedy Záhřeb, tedy českého jazyka a kultury modelem C byly udělená uznání za jejich mimořádné úspěchy. Žáci základní školy Ella Čuchnilová a Vito Pađen dostali uznání za úspěch na Olympiádě z českého jazyka a žákyně střední školy Mia Presečanová, Lucija Turkovićová a Amalija Daňková za úspěchy na literarní soutěži Naše jaro. Volební valná hromada projednala a schválila všechny zprávy z minulého a plány na příští rok. Také byl zvolen nový předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník, nový správní výbor a dozorčí rada spolku. Do správního výboru zvoleny jsou: Jaruška Bičková, Maja Burgerová, Jarmila Hanušková, Miroslav Horyna, Oto Koláček, Marina Koláčková Novoselová, Marijan Lipovac, Dražen Macháček, Zdenko Muťka, Alen Novosad, Lidija Puškarićová, Alenka Štokićová. Do dozorčí rady ČBZ byly zvoleny: Miroslav Geler, Vlasta Mačková, Ivan Miler, Lea Patiková, Tomislav Rorbach. Čtyřhodinovou volební valnou hromadu pečlivě sledovali také Vladimir Bílek, zástupce pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu, Elizabeta Knorr, vyslankyně primátora města Záhřebu Milana Bandiće, Marija Valek, podpředsedkyně Svazu Čechů v RCH, představitelé Českých besed Mezurač, Lipovlany, Nova Hradiška a České obci Bjelovar a také Chorvatsko – české společnosti. Na konec volební valné hromady nový předseda poděkoval za důvěru a vyjádřil své přání na budoucí vzájemnou dobrou spolupráci všech členů. 

Maja Burgerová


 
OSLAVA 5. DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA
 
 V Českém národním domě v Záhřebu v sobotu 02. března se uskutečnila už pátá jubilejní oslava mezinárodního dne mateřského jazyka žáků jazyků národnostních menšin „Povídej si se mnou ve svém jazyce“ ze Záhřebu a města Velika Gorica v organizaci Koordinace rad a představitelů národnostních menšin města Záhřebu. Před pěti lety s oslavou na návrh učitelky albánského jazyka a kultury Melity Oreškovićové začali učitelky a žáci albánského, českého, maďarského a makedonského jazyka. Letos v programu účinkovali dětí z dokonce osmi národnostních menšin. Kromě už uvedených v programu také účinkovali děti z bosenské, polské, rumunské a srbské menšiny. Žáci základních a středních škol ve svém jazyce zpívali, recitovali, hráli krátká divadla nebo tančili folklor. Do programu se také zapojili poprvé hosté ze Spolku hluchoslepých osob města Záhřebu. Spolu se svou překladatelkou Kristijan Bezuh, dospělá hluchoslepá osoba dojaté interpretovala znakovým jazykem a choreografii písničku „Každý den slunce se rodí“ Jacquesa Houdeka. Znakový jazyk v Chorvatsku je rovnoprávným jazykem, kterým se hluché děti učí od narození. Českou menšinu představovali žáci prvních a druhých třid s říkankami a písničkou, žáci druhého stupně, tanečníci folklorní skupiny České besedy Záhřeb „Záhřebské sluníčko“  zatančili tři tance, žákyně střední školy recitovala Kunderu. Jako každým rokem i letos žáci a učitelky připravili společný bod vystoupení na závěr oslavy.  Poprvé to bylo divadýlko, interpretace všem známé klasické povídky „O veliké řepě“. V divadýlku z každé menšiny účinkoval jeden představitel, který hrál jednou roli ve svém jazyce. Vypravěčka byla z bosenské menšiny, řepa a dědeček byli z české menšiny, babička z maďarské menšiny, vnuk z albánské, vnučka z makedonské, pes z polské, kočka z rumunské a myška byla ze srbské menšiny. Bez ohledu na to, že každý herec mluvil svým jazykem, publikum povídce porozuměl, protože se věta „táhnu, potahuji, vytáhnout nemůžu“ opakovala v osmi různých jazycích. Publikum sledovalo povídku s velkou pozorností a všechny potěšilo, když např. dědeček v češtině poprosil babičku, ať mu pomůže, pak přišla babička a mluvila maďarský atd. Na konec myška stvrdila, že všichni dohromady, společnými sílami tu řepu konečně vytáhli. Povídku pro scénu a pro potřeby této oslavy navrhla, vybrala, rozepsala a upravila učitelka mentorka českého jazyka a kultury modelem C Maja Burgerová, koordinátorka celé oslavy. Společná oslava žáků různých národnostních menšin má za úkol ne jenom oslavovat mateřský jazyk, ale také povázat různé děti navzájem, učit je toleranci a respektu k jiným i jinačím. Letošní oslava poučila ne jenom děti, než jejich rodiče a všechny přítomné v publiku, že společnými sílami můžeme dosáhnout všechny cíle. V rozmanitosti je naše bohatství a musíme o to pečovat společně.

Maja Burgerová


16. března - PŘIPOMÍNÁNÍ VELKÉ EVROPSKE REVOLUCE ROKU 1848, v Maďarském kulturním centru Ady Endre v organizaci Rady maďarske nár.menšiny města Záhřebu, kde také česká menšina připomněla Pražské povstání pod vedením Josefa Václava Friče, zakladatele Záhřebské besedy v podání Jarmily Kozákové. Jaro národů, je jméno revoluce, která roku 1848 zapůsobila na většinu evropských států. Byl to rok vzrůstu národního uvědomění větších a menších národů, které byly pod apsolutistickým vedením velkých států. Historici popisivali toto období, jako velkou vlnu revolucí málem v celém evropském kontinentu a které trvaly od ledna r.1848 až po srpen r.1849. Bylo to také nejdůležitější období bohatého a pokročilého života velkého českého básníka, vlastence a revolucionáře Josefa Václava Friče. Frič se narodil v politicky angažované právnické rodině 5. září 1829 v Praze, kde i zemřel 14. října 1890. My, záhřebští Češí, jsme obzvláště hrdí na Josefa Václava Friče. Krátce po příchodu do Záhřebu založil v roce 1874, náš spolek Českou besedu Záhřeb. Letos v roce 2019 naše Beseda slaví 145 let své existence. V této příležitosti budeme na podzim také mít přednášku v naší Besedě o našem zakladateli.
Jarmila Kozáková

PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY BUCHTY BESEDNÍ DIVADELNÍ SKUPINY J.V.FRIČ 

Divadelní skupina České besedy Záhřeb Josef Václav Frič ve středu, 20. března ve velkém sále Českého domu zahrála premiérně divadelní veselohru Milušky Křivohlávkové Buchty v réžii Martiny Marinkovićové Plechaté a Jarmily Kozákové. Na začátku lze zdůrazit, že celá divadelní skupina pilně nacvičovala a obětavě se snažila, aby toto napsané autorské dílo začalo žít na jevišti před diváky. Na konci nás právě diváci potěšili silným spokojeným potleskem a ujistili nás, že se nám to povedlo. Děj se odehrává v dnešních soudobých podmínkách. Babička vypráví své moderní vnučce pohádku a přenáší ji tak českou tradici. Jde o starou českou pohádku o Honzovy, která se již stala českou tradicí. V té odpovědné misi pomáhají babičce – buchty. Bez nich bychom si snad tu českou tradici ani nemohli představit. A ty naše buchty si povídaly a dokonce i hádaly. Hlavně nám vylíčily povahu rozlišných náplní. Babička, kterou výborně hrála Lydie Muťková, vysvětlila své vnučce, kterou krásně hrála Lucie Sirůčková, proč, jak a pro koho peče různé druhy buchet. Nechyběl tam vedle babičky samozřejmně ani hodný dědeček v podání Mirka Horyny, který svou rolí odehrál spontánně a přirozeně. Vnučka se znenadání přeměnila v pohádkového Honzu, kterého maminka vypravila do světa, aby odvážně zdolal zlou sedmihlavou saň! Povedlo se mu to, ale když tu saň nezvládl šavlí, tak moudrý Honza hodil buchty mezi hlavy saně a ony se do skonání o ně popraly. Svou moudrostí se tak Honza dokonce stál králem. Celý děj pečlivě sleduje vyprávěč, kterého hraje Blanka Šimecká, a kouzelným zvonečkem nás přesune ze současnosti do pohádky.V hlavních rolích upovídaných buchet hráli Kristina Prchalová – buchta Tvarohová, Ankica Garašićová – buchta Roháčová, Marina Koláčková – buchta Maková, Anežka Fofoňková – buchta Ořechová, Vesna Haníková – buchta Jablková, Marie Bukovcová – buchta Čoko-perníková a Miluška Křivohlávková – buchta Povidlová. Kulisy, kostýmy a rekvizity měly na starosti hlavně režisérky Martina a Jarmila, které tomu věnovaly spoustu svého času a dobré vůle. Miluška Křivohlávková sama udělala Hlavy zlé saně a velký Pekáč buchet. Kostýmy si částečně přinesli herci svoje, ale „buchty“ dostaly stejná trička a různěbarevné šály už podle nádivky. Osvětlení naší složité scény měl na starosti a výborně a odpovědně to vykonal Ivan Miler. Lucie Sirůčková hudebně zpracovala písni, kterou všichni herci zpívali ve finále představení. Jak jinak ukončit pohádku o české tradici než písničkou! Milovníci českého divadla a kultury v Záhřebu nám přišli zatleskat a nelitovali! Byl to krásný divadelní zážitek pro všechny. Divadelní skupina J.V.Frič se tímto zapojila do letošní oslavy 145. výročí založení našeho českého spolku České besedy Záhřeb. A příští rok naše divadelní skupina oslaví své výročí 145 let od prvního představení na jevišti divadelní skupiny členů naší Besedy. Doufáme, že příštího roku také nezklameme naše diváky, naopak – připravujeme jim další příjemná překvapení a divadelní zážitky. Těšíme se na přiští rok a celou řadou divadel na Divadelním festivale České besedy Záhřeb, oslavíme 145 let působení divadla u Záhřebu. 

Jarmila Kozáková


Po premiéře divadelní skupina ČBZ J.V.Frič odjela 23. března na PŘEHLÍDKU KRAJANSKÉHO DIVADLA v Lipovci v organizaci Svazu Čechů v RCH. Pro nás je to pokaždé zajímavá a krásná jedinečná záležitost videt v jednom kuse několik českých divadel v podání krajanů ochotníků. Sál byl přeplněný krajany, kteří pozorně sledovali střídající se divadla. Gratulujeme organizátorům a děkujeme všem zúčastněným na tak krásném a příjemném uměleckém zážitku. Děkujeme také selektorce Ozaně Ivekovićové na komentářích a slovech podpory.
Jarmila Kozáková
 


 JARNÍ POSEZENÍ U ČAJE PRO STARŠÍ ČLENY NAŠEHO SPOLKU, se konalo 13. dubna a již tradičně se, vlastně od založení naší Besedy, koná pravidelně dvakrát ročně a jelikož jde o kamarádění, organizuje ho besední sekce Přítel v čele s Leou Patíkovou. Lea totíž poprvé na čajance nebyla protože doma marodila, ale ostatní členky se postaraly, aby vše bylo v pořádku, tak jako pokaždé. Byly to Jarmila Hanušková, Emilie Novosadová, Vesna Knotková, Liduška Žukina a Zvězdana Zado. Vedle uvařeného čaje s rumem se na stolech pyšnily bohaté podnosy s obalenými chlebíčky, sladkými voňavými zákusky a nechyběly ani voňavé kytičky. Zvláštní pozornost upoutaly velikonoční beránci a bábovky, které napekla Na začátku nás všechny vespolek srdečně přivítal předseda Jiří Bahník a popřál příjemný večer u čaje a divadla.

Pro návštěvníky na čajance vždy chystáme kulturní program. Často zatančí Jetelíček nebo Sluníčko, zahrajou hudebníci, a tentokrát se předvedla divadelní skupina ČBZ J. V. Frič s divadelní hrou Buchty autorky Milušky Křivohlávkové, v réžii Martiny Marinkovićové Plechaté a Jarmily Kozákové. Párkrát jsme již psaly o všech  členech souboru, tak teď krátce - v rolích upovídaných buchet hráli Kristina Prchalová, Ankica Garašićová, Marina Koláčková, Anežka Fofoňková, Vesna Haníková, Marie Bukovcová a Miluška Křivohlávková. Výborná také byla i „rodina“ - babička Lydie Muťková, vnučka Lucie Sirůčková a dědeček Mirko Horyna. Osvětlení naší složité scény měl na starosti a výborně a odpovědně to vykonal Ivan Miler. Tentokrát nemocnou Blanku Šimeckou v roli vyprávěče vystřídala Martina Marinkovičová Plechatá a výborně jí to slušelo. Všichni spolu jsme se krásně pobavili u divadla, zazpívali staré české písničky a pak jsme zbaštili všechny poutavé mňamky, které nás lákaly na stolech. Už se těšíme na podzimní čajanku!

Jarmila Kozáková


VELIKONOČNÍ DÍLNA, české velikonoční lidové zvyky
 
 V sobotu 13. dubna 2019 v Českém národním domě v Záhřebu učitelky České doplňovací školy ČBZ a školky, Maja Burgerová, Marina Koláčková Novoselová a Jarmila Kozáková pro děti z besední školky herny a žáky připravily velikonoční dílnu. Program byl zajímavý a bohatý.
Dílna začala projekcí animovaného filmu Pat a Mat – Velikonoční vajíčko na velkém platně a potom děti samy vyzkoušely tradiční barvení kraslic voskem a barvou nebo kreslení barevnými voskovkami.
Děti také měli příležitost vyrobit si velikonoční přáníčka i to bramborovými razítky. Někteří se dokázali i v pletení pomlázek a také v zdobení velikonočních perníčků cukrovou polevou.
Dílna skončila velikonočním kvizem a ochutnávkou českých dobrot: velikonočních beránků, které pro děti napekly Jarmila Kozáková (která také napekla perníky na zdobení) a Marie Gelerová.
Děti si znovu užili české Velikonoce všemi smysly a spokojeně odcházeli domů s kraslicemi a přáníčky, které si na dílně vyrobily.

Maja Burgerová 


ČESKÉ KRASLICE V ZÁHŘEBU
V Galerii Arheologického muzea Záhřeb byla 6. dubna organizovaná dílna českých kraslic, v rámci kulturního programu Four Seasons of Czech Culture. Pod vedením Jany Kopáčkové, účastníci dílny se seznámili s tradičními způsoby zdobení kraslic, které se v Čechách používaji od středověku až podnes. Na dílně se používaly dva způsoby zdobení: voskem a škrábáním. Zúčastnila se dvacítka zájemců, mezi ními i členové České besedy Záhřeb.
Jiří Bahník   
 

VÝSTAVA KRASLIC A ZVYKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Prostor Hrvatske kuće Materina priča v záhřebské Preradovićově ulici, od 15. do 19. dubna, byl ozdoben kraslicemi, pečivem a jinými předměty, které vypráví krásnou pohádku o velikonočních zvycích národnostních menšin žijících v Záhřebu. Vystavy, kterou organizovala Koordinace národnostních menšin města Záhřebu, se zúčastnila i naše česká menšina. Na bohatě upraveném stolku, zásluhou krajanek Jarmily Kozákové, Milušky Křivohlávkové a Zvjezdany Zádové, našly se kraslice, mazanec, velikonoční péčiva, jidáše, pomlázky, řechtačky a jiné drobnosti, které upoutaly pozornost diváků.
Jiří Bahník   

O tom, kdy se co bude konat, informujte se na webových stránkách Besedy: www.ceska-beseda-zg.hr nebo na nástěnce u vchodu do naši Besedy. Zavolejte, rádi Vás o všem informujeme. Oznamte nám pokud se k Vám nedostaly Spolkové zprávy.
Na velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Na svatého Vojtěcha v polích
samá potěcha. 23. dubna

Na svatého Jiří rodí se jaro. 
24. dubna
Svatého Marka deštivo
 - sedm týdnů blátivo. 25. dubna
Májová vlažička - naroste travička;
májový deštíček - poroste chlebíček.
V květnu-li hrom se ozývá, 
v červnu zřídka mrholívá.

 
 

Smutná zpráva 

S bolestí v srdci a s hlubokým zármutkem oznamujeme,

že nás navždy opustil náš dlouholetý člen Bohumil Živanský.

Budeme na něho vzpomínat s láskou.


Spolkové zprávy vydává Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Ulice Pavla Šubiće 20,
výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 0Z.Zado,3228533, OIB 13489869120, IBAN: HR7923600001101556750.
Redakční rada: J.Bahník, A.Štokić, J.Kozáková, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, M.Koláčková
Foto: I.Miler, A.Štokić, M.Burger, J.Kozáková, A.Tomek, Z.Zado, J.Bahník.
Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css