A-
A+
Print

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU 2021

Objavljeno u Početna - Vijesti, 9. lipnja 2021.

POZVÁNKA

NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU,

která se bude konat v sobotu 12. června 2021 se začátkem v 18,30 hodin v sále Českého národního domu v ulici Pavla Šubiće 20, v Záhřebu, na základě článku 26. a 27. stanov Besedy a usnesení správního výboru 19. května 2021.

Návrh denního řádu:

1)              Zahájení valné hromady a vítací projev předsedy Besedy.

2)              Volba pracovníhopředsednictva.

3)              Schválení denního řádu a jednacího řádu valné hromady.

4)              Volba verifikační komise, zpráva verifikačníkomise.

5)              Volby mandátní komise, volební komise, zapisovatelů a dvou ověřitelůzápisu.

6)              Schválení zápisu ze schůze správního výboru ČBZ s denním řádem valné hromady z

                 20. listopadu 2020.

7)              Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu z roku 2020.

8)              Zpráva dozorčírady.

9)              Diskuse o podaných zprávách aschvalování.

10)       Rozřešení funkcí dosavadního předsedy, správního výboru a dozorčí radyČBZ.

11)       Návrhy mandátní komise na předsedu ČBZ a na členy správního výboru ČBZ a členů

            dozorčí rady ČBZ.

12)       VOLBY: a) předsedy ČBZ, b) členů správního výboru ČBZ, c) členů dozorčí rady ČBZ.

13)       Návrh a schválení Plánu činnosti na rok2021.

14)       Návrh a schválení Finančního plánu na rok2021.

15)       Zpráva volebníkomise.

16)       Projev zvoleného předsedy ČBZ.

17)       Různé.

 

 

Předseda ČBZ

 

Juraj Bahnik, mag.pol.

 

V Záhřebu dne 27.5.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky: Je nutno dodržovat se všech epidemiologických opatření (rouška povinná).

Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu z roku 2020 a plán činnosti a finančního plánu na rok 2021 se na valné hromadě kvůli epidemiologickým opatřením, nebudou probírat detailně. Každý člen má od 4.6.2021 právo požádat o celkovou zprávu a plán prostřednictvím e-mailu na info@ceska-beseda-zg.hr.

Celková zpráva a plán budou také od 4.6.2021 k dispozici členům na ohlašovací tabuli v den valné hromady v Českém národním domě vpřízemí.

© 2006 - 2022 Češka beseda Zagreb
valid xhtmlvalid css