A-
A+
Print

květen 2014 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 57 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
květen
2014

Milé krajanky a krajané!

Před sebou máte nové číslo Spolkových zpráv ve kterých se dočtete o naší besední činnoasti, která v dubnu a květnu byla velice bohatá. Proto jsme s velkou radostí pro Vás tyto Zprávy připravili a věříme, že budete také mít radost ze čtení. Nenechte si ujít také bohatý seznam příští činnosti a přijďte se pobavit do našeho Českého domu.

Jiří Bahník


Záhřebští krajané si připomněli Světový den knihy a autorských práv

Ve středu 23. dubna u příležitosti světového dne knihy a autorských práv, Noci knihy vystoupil pěvecký sbor Bohemia v záhřebské knihovně Staglišće s komponovaným hudebně - literárním programem. Zahájila ho vedoucí knihovny Vesna Škrlinová. Čtenáře a návštěvníky knihovny pozdravila vedoucí sboru a moderátorka Alenka Štokićová. Jiří Bahník, předseda České Besedy Záhřeb, seznámil obecenstvo s historií a působením spolku. Zaznělo několik písní z našeho kmenového repertoáru jak českých, tak i chorvatských, velmi zdařile proložených recitací básní z pera chorvatských básníků. Nechyběly ani ukázky české tvorby spisovatelů Jaroslava Vrchlického a Boženy Němcové.
O vydavatelské činnosti Rady české menšiny města Záhřebu se zájemci dozvěděli od předsedy Rady Jaromila Kubíčka. Exempláře všech pěti knih vydaných Radou, si čtenáři mohli prolistovat. Tu poslední, Tradice a zvyky záhřebských Čechů, autorka Jarmila Kozáková představila výkladem o českých lidových zvycích u stolu plného tradičních               dobrot  a diváky pobavila ukázkami českých
 lidových zvyků. V tom jí ukázkami a koledami pomohli i malí školáci České doplňovací školy Matěj a Klara Kosićovi.
Závěr večera patřil družné besedě se sklenkou Staročeského piva či Becherovky. Členové Bohemie ukázali, že umí nejen zpívat, ale i přednášet. I když nám velmi chyběl náš dirigent Domagoj Marić, myslíme, že pod taktovkou Evy Houserové to nikdo, kromě nás nepoznal. Po hodince a půl si diváci odnesli hezký zážitek.

Eva Houserová a Alenka Štokićová


 

9. května se v Záhřebu před Domem Evropy v ulici Cesarčeva, připamatoval Den Evropy. Stánky tam měly všechny státy Evropské unie a samozřejmě i Česká republika, jež se představila publikacemi a také  voňavými buchtami a českým pivem. Návštěvníky vítali  velvyslanec ČR v CHR RNDr Martin Košatka s chotí Lenkou a Kristýna Váňová Lajková; pomáhaly jim krajanky Sabina Matišićová a Kristýna Prchalová v českých krojích.

Jarmila Kozáková


Jarní setkání starších členů spolku u čaje.

26.dubna v organizaci besední sekce Přítel a její vedoucí Lei Patíkové proběhlo v příjemném ovzduší, jako pokaždé, když se sejdou v našem Domě dlouholetí členové spolku. Sál voněl čajem a pochoutkami a na stolech se svými barvami třpýtily kytičky.
Besední divadelní skupina J.V.Frič zahrála touto příležitostí starším členům a vůbec krajanům premiérově divadelní hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký, s kterou vystupovala na krajanské divadelní přehlídce v Lipovci. Nevíme, jakou představivost měli diváci, avšak herci s režisérkou Kozákovou skvěle podali legendární Cimrmanské divadlo. Přivedli tak duch umělců Zdeňka Svěráka a r.2010 zesnulého Ladislava Smoljaka na krajanské jeviště, které také už pamatuje. Dovedli to. Premiéra sklidila samé pochvaly.

Zdenka Táborská


27.dubna Jetelíček tančil na 37.přehlídce folkloru v Dubravě

Městský úřad pro vzdělání, kulturu a sport města Záhřebu udržuje folklorní tvořivost na vysoké úrovni. Jedna z důležitých události je 37. přehlídka folkorních amatérů města Záhřebu. Je to kulturní manifestace, která shromažďuje folklorní ansambly, kulturně-umělecké spolky a folklorní skupiny menšin. Umožňuje vystoupení a hlída folklorní projevy od zapomenutí.
V této souvislostí Národní univerzita Dubrava organizovala 17 tematických koncertů během dubna a května. Folklorní skupina České besedy Záhřeb Jetelíček, se tam zařadila s tancem Beseda, čtvrtý díl.
Už se tam cítime jako doma - tak by sympatický voják zdůraznil že to dělá s lehkosti a radostí. Už jsme tam po patnácté! A vžycky uvádíme, že se začátek Jetelíčku vede od vystoupení na 22. přehlídce davného roku 1999. Vyrostl Jetelíček, ale také vyrostla i tato událost. Organizator uvádí, že vystoupilo úhrnem 7 tisíc účastníku všech věkových skupin. Jsme hrdí, že jsme součástí tohoto dění a s netrpělivostí očekáváme výborný posudek.

Lýdie Muťková


Přednáška o státním občanství České republiky

Ve středu 14. května přivítali záhřebští krajané ve svém prostředí Juraje Vargu, konzula na Velvyslanectví České republiky v Záhřebu. Na této pracovní návštěvě je seznámil s některými změnami platnosti Zákona o státním občanství ČR. Jeho přednášku uvedl předseda Besedy Jiří Bahník jako přínosnou jednak pro Čechy v Záhřebu, jednak pro chorvatské občany. Česko je po vstupu do EU velmi vyhledávanou zemí k trvalému pobytu, přistěhovaly se tisíce cizinců, nyní začaly platit přijatelnější okolnosti k pobytu v ČR a posléze i nabývání státního občanství.
Konzul Varga zasvěceně mluvil o státním občanství, které však není nutné k využití pracovních možností v České republice. Podle Lisabonské smlouvy se stanoví občanství EU, přičemž jsou podmínky nabývání státního občanství v zemích EU různé.  

Zdenka Táborská


Křest nejnověšího čísla Susreti, časopisu Chorvatsko-české společnosti se konal v našem Domě 7.května. Nové číslo představili předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac a redaktor časopisu a Prof. dr. sc. Božo Skoko, profesor Fakulty politických věd Záhřebské univerzity, odborník pro média a vztahy s veřejností. Susreti se uveřejňují za finanční pomoci Ministerstva zahraničních a evropských věcí RCH. Na 68 barevných stránek přinášejí nejdůležitější zprávy z Čech a chorvatsko-českých vztahů, o činnosti Chorvatsko-české společnosti a životě české menšiny v Chorvatsku. Poctil nás svou přítomností také pan  Miroslav Kolatek, nový zástupce velvyslance České republiky v Chorvatsku.

Jarmila Kozáková


Je tomu už třetí rok, jak sekce horské turistiky Krakonoš, pořádá výlet na Medvednici a do Horolezeckého domu a výletiště Gorščica. Uskutečnil se v neděli, 11. května. Na cestu jsme se vydali ráno, někteří autem, a milovníci přírody a rekreace pěšky. Cesta nebyla jednoduchá ani pro jednu skupinu. V jedne chvíli se nám zdálo, že se výlet neuskuteční podle plánu: cesta byla zasypaná štěrkem a auta tam projela jen kvůli dovednosti a vynalézavosti jezdců. Přivěs se vzácným nákladem - vybavení pro přípravu guláše - tam však neprojel!  Že jsme vytrvalí a plní nápadů, svědčí skutečnost, že guláš přeci byl skvělý také díky šéfkuchaři - Mladenu Majstorovićovi. Prostor kolem Horolezeckého domu obsadila padesátka veselých lidí z naši besedy a pět pejsků. Každý si našel pobavení anebo místo pro odpočinek. Krakonoš se zase na nás usmíval a deštivé mraky se objevily na nebi když už jsme všichni byli doma.

Lýdie Muťková

 

MILÍ ZÁHŘEBŠTÍ ČEŠÍ, UKAŽME HUMMÁNOST K LIDEM Z KRAJŮ, POSTIŽENÝCH ZÁPLAVAMI. SVÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY MŮŽETE PŘINÉST DO ÚŘADU ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB NEBO POLOŽIT NA ŽIROVÝ ÚČET ČBZ IBAN HR 79 23600001101556750. TY BUDOU SPOLU S PROSTŘEDKY, JEŽ ZE SVÝCH ROZPOČTŮ VYMEZÍ ČBZ A RADA ČNMMZ POLOŽENY NA ÚČET ČERVENÉHO KŘÍŽE CHORVATSKA.

 

Jarní výlet besední turistické sekce do Chorvatského záhoří

Členové turistické sekce ČBZ si v sobotu 17. května dopřáli podmaňující zájezd do Chorvatského Záhoří. Po mžení a terénu s lesními jahodami a mloky, vystoupili na Kamenný vrch k jícnu lepoglavského fosilního vulkánu (jediného v Chorvatsku) na výšce 373 metrů. Jelikož tam bylo více dnů deštivo, ve vydrolené půdě jsme si vyhledávali kamínky – aspoň jako suvenýr. Pátrali jsme po achátu, známém polodrahokamu této eruptivní zóny. Po návštěvě Kulturního centra a nadšení z krajky v Lepoglavě  jsme na nábřeží řeky Topličice obešli Chorvatskou zahradu kosatců – irisů. Podle legendy, tam, kde se duha dotkla země, vyrostl kosatec (chorv. perunika, podle boha Peruna). V záplavě kosatců duhových barev jsme si zalíbili oranžové a meruňkové. Závěrem jsme se zastavili v Muzeu selských bouří v Horní Stubici.

Jarmila Hanušková


BESEDNÍ NAROZENINY

V dubnu a květnu pěvecký sbor Bohemia znovu organizoval společné oslavy narozenin v Besedě: Lidie Prohasková, Veljka Čupinová, Ado Tomek, Vlasta Poštolková , Nada Vacula, Dubravko Dosegović, Miluška Křivohlávková, Jaroslav Králík, Jiřina Ivančićová a Jaroslav Adlaf. Přejeme jim vše nejlepší!


Krajané, zaplatili jste již členský příspěvek?
Podle rozhodnutí Valné hromady České besedy Záhřeb roční obnos pro zaměstnané je 80, důchodce a studenty 50 kun. Podle evidence svůj příspěvek Besedě nedalo přes 100 členů za minulé dva roky!
Před 140 lety naše Beseda se financovala pouze z příspěvků svých členů!


Krajané, oznamte nám, zda-li si přejete Spolkové zprávy zasílat poštou domů
či si je raději přečtete na našich webových stránkách www.ceska-beseda-zg.hr •
Oznamte nám na tel/fax: 385 1 46 55 306 nebo na e-mail: info@ceska-beseda-zg.hrSpolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb, 10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy,
jimž je zdarma zasílá. MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada: J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie:T.Ilić, J.Kozáková, I.Miler. Tisk: Correctus media, Ariša 1, Zagreb
Na tisk finančně přispívá Rada české národnostní menšiny města Záhřebu

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css