A-
A+
Print

leden 2013 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 56 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306
leden
2013

Milé krajanky a krajané,

            když už jsme přežili ten „konec světa“ v minulém roce věřím, že máme právo věřit, že budeme ještě dlouho šťastně žít na tomto světě. A to Vám všem také ze srdce přeji. Před sebou máte lednové číslo našich Spolkových zpráv. Kromě krajanskeho kalendáře nabízíme Vám v něm spoustu informací a fotografií z činnosti naší Besedy v posledním měsíci minulého roku. A jak se dočtete, bylo toho opravdu dost. Podíváme-li se dozadu na celý rok, zjistíme, že byl naplněn bohatou spolkovou činností.


          Česká beseda Záhřeb, která loni měla 138. narozeniny, byla svědkem několik významných výročí a událostí. Český narodní dům oslavil 75. výročí. K svátku dostal knihu o svých dějinách, a gratulovat mu přišli mnozí vzácní hosté v čele s prezidentem Republiky Chorvatsko prof. dr. Ivem Josipovićem, který se stal čestným členem naší Besedy. Knihovna České besedy Záhřeb oslavila 130. výročí, folklorní soubor Záhřebské sluníčko 10. výročí, pěvecko-hudební skupina Lípa 5. výročí.
Školní rok úspěšně zakončilo 40 žáků České doplňovací školy a 16 žáků středních škol. Česká doplňovací škola dostala povolení vyučovat český jazyk a kulturu ve svých místnostech v Českém narodním domě. Pro naší školu to bude nejhezčim dárkem k letošnímu 90. výročí. Je také pyšná, že i letos se v ní počet žáků nezmenšil, a to v nás hřeje optimismus.
           Krajanský optimismus záhřebských Čechů kladně ovlivnily konečne také zveřejněné údaje o sčítání obyvatel Chorvatska. Počet Čechů v Záhřebu vzrostl o 22 a teď nás je úhrnem 835. Vítáme nové členy naší záhřebské české komunity. Je to výsledek vytrvalé  práce a úspěšné spolupráce Rady české národnostní menšiny města Záhřebu a České besedy Záhřeb na popularizaci české kultury a tradice a její transformace do soudobého života našeho hlavního města.
           Právě v těchto dnech děláme nové plány naší činnosti a počítáme na Vás všechny, milí krajané. Zapojte se do práce naší Besedy, zvlášť Vy, mladí lidé, dejte nám své návrhy a pokyny, přijďte do Českého národního domu, přiveďte své přátele. Máme se čím pochlubit a stojí to za to, abychom si dosaženou úroveň uchovali a nabrali si nový vítr do plachet.

Srdečně Vás zdraví Jiří Bahník.     


POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVA – ZVÝŠIL SE POČET ČECHŮ V ZÁHŘEBU

            Jako blahopřání a krásný dárek k Vánocům a novému roku 2013 dostala se  do České besedy Záhřeb a Rady české národnostní menšiny města Záhřebu zpráva, na  kterou jsme ze Státního úřadu pro statistiku netrpělivě čekali od doby sčítání lidu v Republice Chorvatsko už  z pomalu dávného dubna 2011. Je to zpráva opravdu potěšující, jelikož se počet Čechů  v Záhřebu mírně zvýšil z 813, kolik jich žilo v Záhřebu v roce 2001 na 835 v roce 2011.  Při okamžitém, prvním posudku zdá se, že je to možná malý - nepatrný nárůstový „krůček“ o 22 příslušníky české komunity v Záhřebu, nebo v procentech nárůst o pouhých 2,71%. Česká menšina si však na základě zjištěných výsledků ščítání zlepšila místo dle početnosti mezi ostatních 22 menšin, které existují v Záhřebu. Dle početnosti byla v roce 2001 na devátém a nyní po ščítání v roce 2011 je na osmém místě.
Dříve než se pustíme  do dalšího rozboru prezentovaného výsledku, je nutno vzpomenout si na zarmucující úpadek počtu Čechů v Záhřebu, který se stal v desetiletém období od roku 1991 po rok 2001. V tom období počet záhřebských Čechů z 1175 jednoduše „roztál“ o 362 osoby a se zmenšil se na skromnější počet 813. Byl to takřka úpadek o 31%. Jestli se však do úvahy vezmou silné asimilační nátlaky, které jsou neustále přítomné ve velkoměstě jaké je metropola Záhřeb, tak si každý objektivní posuzovatel bude klást otázku, co se to vlastně v následujícím desetiletém období stávalo v  komunitě záhřebských Čechů, že  ovlivnilo nejenom zabránit prudkému úpadku počtu Čechů, než umožnilo mírně optimistický proces jeho přírůstku. Odpověď je snadná. Stali se záhřebští Češi - pilní, svědomití, obětaví, jednotní a vytrvalí Beseďáci, kterým  přestěhování  Besedy z prostoru na Dolci  do vlastního Českého národního domu v Šubićově 20, Ústavní zákon o právech národnostních menšin v RCH z roku 2002, finanční pomoc  Republiky Chorvatsko, České republiky a města Záhřebu daly podnět a nadchnutí, aby si v nadcházejících letech krajanský život obohatili, zkráslili a rovněž upevnili své češství. V Besedě se každodenně pracuje a něco děje. Beseda a Rada zdárně spolupracují v prospěch zapojení české menšiny do veřejného a společenského života Záhřebu s vlastní identitou. Kvalita jejich spolupráce je vysoce ohodnocena mezi ostatními menšinami Záhřebu.
            Každým rokem se zvyšuje počet dětí, které řádně za doprovodu rodičů, babiček a dědečků sobotou navštěvují Českou doplňovací školu. Jásot žáků doplňovací školy vyplnil areál Domu mládím, láskou k učení jazyka svých předků a nás všechny, kteří máme rádi tu naší Besedu a jsme hrdí na náš český  původ, naplňuje vírou, že česká řeč v Záhřebu nezanikne ještě po mnoha ščítáních lidu.
Podrobnější rozbor výsledků ščítání lidu v roce 2011 a jejich význam pro budoucnost české národnostní menšiny v Republice Chorvatsko se jistě vbrzku uskuteční na úrovni Svazu Čechů v RCH, Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny v RCH  a  za účasti poslance pro českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu.
             Do té doby všem čtenářům Spolkových zpráv Rada české menšiny města Záhřebu a Česká beseda Záhřeb připravily jako doložku kalendář na rok 2013 s českýmí jmény, aby si z něho mohli vybrat jména pro své novorozené děti a vnučata. I nadále se pilně zapojujte do aktivit a záměrů Besedy. Mějte se hezky a mluvte česky!

Jaromil Kubíček 


 

K 75. výročí úmrtí Tomáše Masaryka, uspořádaly Chorvatsko-česká společnost a Česká beseda Záhřeb 4. prosince v Českém národním domě kulatý stůl. Zúčastnili se ho přední znalci Masarykova života a díla. Marijan Lipovac, předseda CHČS, mluvil o jeho vazbách s Chorvaty, Božena Vranješová Šoljanová, historička, promluvila o Masarykových pohledech na zřízení střední Evropy po roce 1918, zatímco Tihomir Cipek, politolog, o Masarykově vztahu k demokracii. Přítomni byli též český velvyslanec Martin Košatka, jeho zástupce Josef Zrzavecký a studenti bohemistiky a politologie.

Marijan Lipovac


ADVENT V MARIBORU

Do tradičního adventního zájezdu si turistická sekce České besedy Záhřeb 8. prosince zařadila Maribor. Byla to další z Evropských kulturních metropol, kterou jsme lépe poznali, po Štýrském Hradci a Pětikostelí. Zapojili jsme se tak do projektu Rady ministrů EU o Evropských kulturních metropolích z roku 1985. Velmi poučná a přínosná byla tato návštěva druhého největšího města ve Slovinsku. Rosťme spolu, vzkazovalo nám heslo Mariboru jako evropská metropole kultury 2012 ze všech stran v četných programech na náměstích.
Okouzlilo nás historické, zasněžené město na nábřeží Drávy v adventním hávu, se svými pamětihodnostmi a osobnostmi, čtyři sta let stará vinná réva, známá Stara trta, krása kraje i pohostinnost lidí. Určitě se tamv rátíme.

Jarmila Hanušková


ZÁHŘEBSKÉ MENŠINOVÉ SBORY NA SPOLEČNÉM HUDEBNÍM VEČÍRKU

12. prosince jsme v naší Besedě zažili pěkný hudební večírek - koncert sboru Kulturního spolku Bosňáků Bulbuli. Naše Bohemia také zazpívala dvě písničky na uvítanou a jako hosté koncertu zazpíval i sbor Makedonců v půvabných lidových krojích – Mome biserne. Společně se zbory známe písně zpíval i plný sál publika. Slíbili jsme si, že se budeme častěji scházet na podobných hudebních večírcích.

J.Kozáková


NEJSVÁTEČNĚJŠÍ DEN V BESEDĚ

            Vánoční koncert v České besedě Záhřeb byl 17. prosince tradiční koncertní událostí, na kterou se těšil i mlád i stár. V úchvatně ozdobeném sálu a slavnostním ovzduší předvedli naše besední, hostující kulturně-umělecké soubory, předškoláci a žáky naší české školy a jednotlivci vytříbený program, plný lásky, lidské blízkosti a vzájemnosti.

           Byl pro všechny pravým požehnáním. Vánoční úkony se z Bible přemístily do prostředí rodiny na jevišti, jejich scénář přichystaly Věrka Nenadićová a Miluška Křivohlávková. Bohatý český vánoční stůl s typickými jídly, plody a přehršlí povídání připravila pro Vás i tentokrát Jarmila Kozáková. Po dětském koledování a vánočních písních souboru Lípa se vděčně vnímali zpěváci komorního pěveckého sboru Wisla polské menšiny, maďarské menšiny z Daruvaru spolu s kostelním sborem z Dežanovce. Poprvé se v Besedě k Vánocům postavily živé jesličky, nedýchalo se při zrození Ježíška. Když sbor Bohemia, pod vedením Domagoje Mariće řadil české a chorvatské vánoční písně, když sólisté interpretovali známé církevní nápěvy, a přidávali se k nim všichni posluchači, zaperlilo se v srdcích štěstí a nadšení. Tato noc nebyla tichá, ale vznesená, zvláštˇ po blahopřání předsedy České besedy Záhřeb a přítomného polského faráře Bartoszeka. Za zvuků Rolniček a skořicové vůně perníčků, s pohledem na stromeček a teplem v srdci si každý uvědomil, že jsou svátky a člověk je člověku blízko.
           Zandali jste si, krajané, do peněženky onu rybí šupinu, jak nakládá štědrovečení obyčej a o němž jsem Vám ráda vyprávěla?

          Osobně Vám přeji v tomto roce 365 krásných, zdravých, spokojených a štědrých dnů,

Vaše Jarmila Kozáková

 


JEDNOTA SE PŘEDSTAVILA ZÁHŘEBU

             Jedinou krajanskou vydavatelskou institucí, Jednotu z Daruvaru nám 19. prosince přiblížila její ředitelka a hlavní a odpovědná redaktorka Libuše Stráníková s dalšími zaměstnanci.  Zároveň nám přivezli nejnovější číslo Českého lidového kalendáře na rok 2013 a z dalšího bohatého nákladu instituce řadu jiných vydání, které si přítomní mohli prohlédnout a koupit. Přestože je český tisk v Chorvatsku přítomen od začátku 20. století, Jednota nepřetržitě působí od roku 1946 jako orgán Svazu Čechů, posléze samostatná vydavatelská instituce. Záhřebští dobře znají jeji noviny, časopisy, knihy a učebnice, občas i spolupracují. Byly přečteny i ukázky tvorby záhřebských autorů. Zavzpomínali jsme také na naší před rokem zesnulou členku Mílu Krolovou a přečetli její vánoční báseň.

J.Kozáková


ČESKÝ LIDOVÝ KALENDÁŘ 2013 si můžete koupit
za 30 kun v úřadovně Besedy.


  BOHEMIA UŽ TŘETÍM ROKEM VYSTUPOVALA O SVÁTKU TŘÍ KRALŮ

Na záhřebském Horním městě, v kostele sv. Kateřiny se 5. ledna 2013 konal koncert vánočních písní. Vystupovaly tři sbory, pěvecký sbor České besedy Záhřeb Bohemia, kulturní spolek Bosiljak z Čučerja a  sbor polské národnostní menšiny Wisla. Koncert pořádal představitel polské národnostní menšiny města Záhřebu, jejímž jménem uvítací proslov pronesla paní Walentyna Lončarićová. V zaplněném kostele pod vedením dvou zkušených sbormistrů, Domagoje Mariće a Ambrozije Puškariće zaznívaly vánoční písně, jedna hezčí než druhá. Každý sbor zazpíval pět písní a na konci koncertu všichni společně zazpívali Tichou noc v polském, českém a chorvatském znění. K druhé písni Narodi nam se kralj nebeski, k sborům se přidali i přítomní. Byl to výjimečný zážitek na závěr vánoční doby. Po koncertu jsme se všichni kamarádili a pokračovali s písněmi u našich hostitelů Poláků.

Alenka Štokićová


PROSINCOVÁ VYSTOUPENÍ BESEDNIHO JETELÍČKU

 Folklorní skupina Ansámblu Bosana pozvala Folklorní soubor České besedy Záhřeb Jetelíček na svůj pátý slavnostní koncert  ''Nitko da ne dođe do prijatelj drag''. Konal se 2. prosince 2012 v sálu Záhřebského loutkového divadla v organizaci Bosňanského národního společenství  pro město Záhřeb a Záhřebské županství. I když jsme po dlouhé době tančili při hudbě z cédéčka, protože někteří členové naší kapely onemocněli před samé vystoupení, naše představení v stylizovaných a kyjovských krojích bylo úspěšné.
Na Kvaternikově náměstí se 9. prosince v rámci akce Advent v Záhřebu oslavoval Mezinárodní den lidských práv. Jeho organizátorem byla Otevřená mediální skupina v rámci projektu Minority 3D – Diversity, Dialogue, Development, který financuje Evropská unie. Na oslavě byla  také česká menšina zastoupena FS Jetelíček České besedy Záhřeb. Tanečníci Jetelíčku tančili tance, které se krásně hodily právě k této adventní době, jak to ocenil i moderátor Željko Lončarić, známý tamburaš a rozhlasový moderátor Rádia Osijek: ''Česká menšina nám přinesla chvilku měšťanského bálu ze začátku 20. století.'' Jetelíček ale zářil i zpěvem. Vesna Dostálová nechala přítomné bez dechu svým krásným hlasem, když se stanem rozléhala její Kristýnka. Vyvolali jsme velký potlesk přítomných, mezi kterými se usmíval také Mikuláš.

Lydie Muťková


VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU PŘI ZVUKU Z VINYLU

Na letošního Silvestra se jeden menší počet členů odhodlal dočkat nový rok tam, kde se cítí jako doma. Vstup byl zdarma a pro konzumaci jídla a pití se každá společnost postarala sama. Silvestrovská zábava dostala ještě jeden jinačí vzhled. Nový rok jsme totiž dočkali v duchu bývalé doby, při teplém a nostalgickém zvuku a praskání gramofónových desek, které pouštěl Dražen Macháček. Na tanečním pódiu se roztáčelo při české hudbě z desek, které má ve své fonotéce naše Beseda, ale jsme si pohověli i při muzice, která byla slyšet v našich domovech před dvaceti a více lety. Společnost přispěla svými soukromými sbírkami. V slavnostně vyzdobeném sálu hrály dechovky, Karel Gott, BoneyM, Abba, a jiné někdejší domácí skupiny a zpěváci. Ovšemže se v půlnoci zatančil i Straussův valčík a popíjelo šampaňské. Rozloučili jsme se až ráno, v dobré náladě s nadějí, že nám rok 2013. donese lepší zítřek. 

Lydie Muťková


Česká beseda Záhřeb děkuje Vám všem
za blahopřání k Vánocům a k novému roku 2013!


Historická sekce České besedy Záhřeb v sestavení J.Kozáková, J. Bahník, M. Lipovac, V. Husák, V. Herout, A. Matušek a V. Mačková zve nové členy, aby se zapojili do činnosti a uvažovali o tom, co bychom mohli z dějin spolku uveřejnit ve Zprávách, věnovat spolkovému muzeu nebo uveřejnit jako zvláštní brožůrku. Čekáme na Vaše návrhy a příspěvky.

J.Kozáková


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU 2013

23. ledna v 19 h středa Přednáška „Jak zaniklo Československo?“  – 20 let potom,
Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti
30. ledna v 19 h středa Přednáška o Jaroslavu Haškovi krajana Dubravka Dosegoviće
4. února v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
6. února v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
9. února v 17 h sobota DĚTSKÝ KARNEVAL
9. února v 19 h sobota MAŠKARNÍ ZÁBAVA
21. února v 20 h středa oslava narozenin členů Besedy
25. února v 19 h pondělí schůze kulturně – osvětové rady ČBZ
27. února v 19 h středa schůze správního výboru ČBZ
2. března v 19 h sobota VEPŘOVÉ HODY – tradiční besední zábava
6. března v 19 h středa ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
16. března v 19 h sobota PREMIÉRA nové hry divadelní skupiny ČBZ
20. března v 19 h středa oslava narozenin členů Besedy
22. března v 18 h pátek Přehlídka divadelních amatérů v Lipovci
23. března v 16,30 h sobota VALNÁ HROMADA SPOLKU

Česká beseda Záhřeb, správní výbor, na základě čl. 25. Stanov ČBZ

rozepisuje

konkurs na udělení Ceny Jana Buriana pro rok 2012

Podmínky k udělení Ceny Jana Buriana jsou podle Směrnic na udělení Ceny následující:
Kandidát má být členem ČBZ nejméně 2 roky. Kandidát má mít regulované členství (dotazník, zápisný a členský příspěvek) a má být aktivně zapojen do činnosti orgánů ČBZ.
Přihlásit se může kandidát sám anebo ho může přihlásit jeden z besedních orgánů.
Lhůta na podávání písemných přihlášek s odůvodněním je 30 dnů od dne uveřejnění.
Kandidáti se můžou přihlásit, že přispěli k:
•    šíření české kultury a zvlášť jazyka,
•    péči o český jazyk a kulturu v edicích a materiálech ČBZ a v edicích české menšiny v RCH,
•    na uchování záznamů a věcí z oblasti dějin ČBZ,
•    zdokonalování práce ČBZ, a to v rámci nejen ČBZ, nýbrž i v Chorvatsku.
Od přihlášených kandidátů komise ve lhůtě 15 dnů projedná přihlášky a většinou hlasů navrhne správnímu výboru laureáty s odůvodněním.


Smutné oznámení

4. ledna nás v Besedě zamrazila zpráva o umrtí
naši dlouholeté, čestné členky Milušky Živanské, roz. Javůrkové,

rodačky z Velkých Zdenců (75 let).

Písničkou Teče voda teče jsme se s ní rozloučili 8. ledna na Mirogoji.
Hudba se dotýkala jejích stop v našich srdcích – zůstaly nesmazatelnou vzpomínkou.
Její aktivita ve správním výboru spolku, v knihovně, ve sboru, kuchyni,
v české doplňovací škole, její kamarádství a zájem o českou kulturu
byly vzácné a proto nám bude velmi, velmi chybět.
Milá Miluško, sbohem.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská,M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: M. M. Plechatá, J.Kozáková, T.Ilić, I.Miler,
D.Dosegović, J. Bahník, D.Mahaček, Z.Cvahte
Příprava pro tisk: D.Plechatý a M. M. Plechatá
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky
prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny.

© 2006 - 2022 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css