A-
A+
Print

květen 2012 - Archív Zprav

Spolkové Zprávy
Ročník 55 ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB
Šubićova 20, tel/fax: 385 1 46 55 306 begin_of_the_skype_highlighting            385 1 46 55 306      end_of_the_skype_highlighting
květen
2012

 

Panenko, panenko, již je máje čas!
Poskoč a přiběhni rychle mezi nás!
Zelení se oděl háj, jarem dýše luh i háj,
pojď s námi oslavit naši krásnou máj.

 

Milí krajané!

Rozkvetl květen, nejkrásněkší ze všech měsíců. Oslavíme ho v našem Českém domě tradičním majálesem a připomeneme si staré lidové zvyky - zkusíme postavit máj. Stavění máje se dodnes dodržuje v mnoha vesnicích v Čechách a také zde v některých krajanských vesnicích.  Jak to bylo někdy? Chlapci dovezou nejvyšší smrk z lesa, oloupou mu kůru a děvčata kmen ozdobí barevnými stuhami a střapci. Na vršek stromu se nejčastěji připevní malá břízka a pod ni velký opentlený věnec a ozdobený strom – mája se postaví na návsi. Konala se pak slavnost dražení májek s tancem se stuhami kolem velké máje. Dívky si připravily malé zdobené máječky s dárky pro chlapce. Následoval tanec kolem velké máje, na níž byly upevněny bílé a červené stuhy. Každý tanečník držel konec stuhy a tanečním průpletem se tvořilo na kmeni křížové pletivo. V čas kácení máje, připadajícího nejčastěji na poslední květnový den, vycházíval průvod z hostince, který po cestě tančil a zpíval u každého stavení, kde měli dceru. Dlouho se zachovala i tradice naivního lidového divadla spojeného s kácením máje. Proto nám Besední pěvecké a taneční skupiny 19. května na  zábavě Majáles připomenou, proč máj působí tak skvěle na lidi.
Udržováním českých lidových zvyků pečujeme o českou kulturu, kterou naši předkové přinesli ze staré vlasti. My Češí jsme se podíleli i na udržování kultury nové vlasti, na kterou jsme hrdí.
Přesto zveme všechny mladé lidi českého původu, ba i ty starší, aby se zapojili do besední činnosti. V červnu se předvedeme na Našem jaru a v červenci se bude konat největší ze všech krajanských manifestací – Dožínky. Zase se sejdeme staří přátelé, tentokrát v Končenici a všude se bude zpívat, tančit a mluvit česky. Prosíme Vás, dejte nám včas vědět pokud máte zájem jet spolu s Besedou do Končenic, objednáme si pro všechny autobus.
Nezapomeňte také zapsat své děti do české školy nebo školky-herny. Ty děti našemu spolku dodávají zvláštní ráz, a když je uvidíme jak krásně recitují, zpívají nebo tančí na našem jevišti, nesmírně jsme hrdí na ně a naší budoucnost.

Přeji Vám krásné jaro.

Vaše Jarmila


Naší Besedu navštívila 18. dubna delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky ve složení Jozef Regec - předseda výboru, Jaroslav Sykáček - místopředseda výboru, Tomáš Kladívko- člen výboru, Jiří Pospíšil - člen výboru, Alena Doležalová- tajemnice výboru. Delegaci doprovázeli velvyslanec České republiky v Chorvatsku Karel Kühnl, jeho zástupce Josef Zrzavecký a poslanec Chorvatského sněmu za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek. Předseda Besedy Jiří Bahník a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jaromil Kubíček provedli delegaci, aby si prohlédla Český dům a seznámila se s krajany.


UDÁLOSTI Z ČESKÉ BESEDY ZÁHŘEB


„ČESKÉ NEBE“ ZNOVU ROZESMÁLO PŘÍTOMNÉ V ZÁHŘEBSKÉM ČESKÉM DOMĚ

Plánovaný divadelní večírek 18. dubna v České besedě Záhřeb zveličila delegace Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky. Předseda Besedy Jiří Bahník a předseda Rady české národnostní menšiny města Záhřebu Jaromil Kubíček provedli delegaci, aby si prohlédla Český dům. V sále kulturně-hospodářského centra J.V.Frič jim také předvedli videoprezentaci dějin a aktivit Besedy a Rady. Po rozmluvě s krajany se členové delegace zapsali do Pamětní knihy České besedy Záhřeb a přijali dárek hostitele: knihu a film v českém znění Češi Záhřebu – Záhřeb Čechům, Černá hodinka Jana Buriana a Informátor Rady – volby 2011. Poté všichni vespolek se zájmem sledovali první část představení České nebe záhřebských divadelníků. Členům české delegace bylo líto, že se museli ubrat k dalším závazkům, ale jejich úsměvy při loučení nám řekly, že jsou spokojeni a že české hitové představení domácích nečekali v Záhřebě. Potlesk nám ukázal, že byli spokojeni a nejvíc nás potěšilo, že ty žižkovské fóry rozesmály celý sál. Byl to skvělý besední večírek. Popáté zahrané divadlo Svěráka, Smoljaka a Cimrmana České nebe se každopádně zapíše do záhřebských divadelních análů s těmito bezvadně sehranými rolemi: Svatý Václav - Emilie Novosadová, Jan Amos Komenský - Martina Marinkovićová Plechatá, Praotec Čech - Sanja Dobrijevićová, Jan Hus - Zlata Prpićová Gospodnetićová, Karel Havlíček Borovský - Blanka Šimecká, Miroslav Tyrš - Jiřina Dubcová Rajićová, Babička Boženy Němcové - Vlasta Poštolková a Maršál Radecký – Mia Cahunová. Technickou pomoc poskytl Rajko Šimecký a režírovala Jarmila Kozáková.


Sekce Přítel České besedy Záhřeb pod vedením Ley Patíkové, připravila pro starší členy našeho spolku jarní setkání u čaje v sobotu, 21. dubna.

Všichni jsme byli rádi, všechny besední generace, že jsme se setkaly, a to v takovém počtu.

Starších členů bylo skoro devadesát a se Záhřebským sluníčkem, které nám zatančilo a Lípou, která zpívala, nás bylo přes sto deset krajanů. Sál plný dobré nálady, čaj voňavý, jednohubky a sladké pečivo na stolech, ozdobených tulipány, bylo to ovzduší, které si každá Beseda přeje pod svou střechou.                               


Předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník svolal
21. dubna schůzi Rady čestných členů našeho spolku.

Rada zvolila za svého předsedu Adolfa Tomka a místopředsedkyni Marii Bukovcovou. Bylo domluveno, že se Rada čestných členů bude scházet pravidelně a bude mít poradní funkci ve spolku, což je důležitá záležitost, které se 35 čestných členů bude s radostí věnovat. 

Naši čestní členové nejsou výhradně letití senioři, jsou mezi nimi i mladší pamětníci, jejichž zkušenosti jsou také vřídlem historických informací o Besedě.     


KŘEST KNIHY BRANKA ŠÖMENA
„VÁCLAV HAVEL, ČESKÝ SNÍLEK - od disidenta do prezidenta"

(„Václav Havel, češki sanjar“ )

V záhřebském divadle Komedija se 16. dubna konala zajímavá událost - křest nové knihy Branka Šömena o nedávno zesnulém, bývalém českém prezidentovi Václavu Havlovi a jejich přátelství.

B. Šömen zavzpomínal na Havla z doby, kdy o něm napsal první knihu Sametové sny, kde ho vylíčil jako disidenta, humanistu a spisovatele, člověka a teprve potom jako politika, protože vlastně politikem Havel nikdy ani nechtěl být. Kromě autora o knize promluvili Roman Simić Bodrožić a Zdravko Zima, literární kritik, který bohatým slovníkem vylíčil česko-chorvatské vazby a význam Čechů v prospěch Záhřebu. Vybrané pasáže z knihy přečetl záhřebský herec Goran Grgić.  K návštěvníkům příležitostnými slovy promluvili vzácní hosté: prezident Republiky Chorvatsko Ivo Josipović, který se zmínil mimo jiné i o tom, že je členem České besedy a že si Čechů velice váží: také zavzpomínal na Havlův pohřeb, kterého se zúčastnil. Šömenovi poblahopřál jeho přítel a také i Havlův přítel, bývalý prezident Republiky Slovinsko Milan Kučan. Na závěr přítomné pozdravil i Jeho excelence Karel Kühnl, český velvyslanec v Chorvatsku a s pýchou pronesl: „Havel nejenže se pokusil svět změnit, nýbrž se mu podařilo skutečně i změnit svět“ .  Pokud jste křest knihy nestihli, zastavte se v knihkupectvích, kde si můžete knihu koupit, stojí to za to. Možná se dozvíte i o takových zajímavých perličkách jako proč měl Havel krátké kalhoty na své inauguraci? Šlo o něco jiné, nebo Havel prosazoval novou módu? 

Jarmila Kozáková


CHORVATSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST RESUMOVALA
Na valné hromadě CHČS, která proběhla 17. dubna 2012 v místnostech Českého národního domu, se členové znovu, jako nedávno na valné hromadě České besedy Záhřeb, ujistili o hodnotném vzájemném prolínání programů a poslání dvou sdružení. Marijan Lipovac, předsedající sedmdesátce členů Společnosti v Záhřebu a omišské pobočce, se záměrem oživit pražský pandán Společnosti a daruvarskou pobočku, je alfou a omegou řady pozoruhodných chorvatsko-českých projektů, jež podnítil jako historik, češtinář, novinář z povolání, ale v prvé řadě jako průkopník a zvídavý intelektuál. Na valné hromadě jsme se tak doslova mohli ponořit do moře uskutečněných aktivit CHČS v minulém roce, kterých jsme se také mohli zúčastnit. Podněcujícími a přátelskými slovy k vzájemně se prostupující spolupráci promluvil Jiří Bahník, předsedající čtyřem stovkám členů Besedy. Pod stejnou střechou, společnými silami a podobným posláním, mají sdružení dobré vyhlídky v současnosti i budoucnu. V květnu se již všichni sejdou na přednášce a vzpomínkovém programu v České besedě.                                                           

Zdenka Táborská   


Vážení členové Besedy,

do besedního muzea – naši pamětní síně,
můžete přinést pozůstalé fotografie, obrazy, knihy, předměty,
a jiné, které byste si přáli věnovat svému spolku
na památku našim dětem, našim dědicům.


OZNÁMENÍ
všem členům: třetí středa v měsíci bude
den společných oslav narozenin všech členů,
kteří v tomto měsíci své narozeniny chtějí společně oslavit.
Ozvěte se!


Horolezecká sekce Krakonoš
organizuje 6. května  výlet na Medvednici,
přesněji na horolezeckou chatu Gorščica.

Zvou všechny a členové, kteří mají zájem zúčastnit se výletu,
můžou se přihlásit u Dražena Macháčka na mobil: 0997469332.


Smutné oznámení
Naše dlouholetá věrná členka Zlatica Družinec
zesnula navždy 26. dubna 2012.

Budeme se smutkem na ni vzpomínat, jak pečlivě sledovala všechny besední pořady a svým smíchem dodávala radost i naším srdcím.
Děkujeme, milá pani.


PŘÍŠTÍ BESEDNÍ ČINNOST V KVĚTNU A ČERVNU 2012
 6. května Výlet horolezecké sekce Krakonoš
na horolezeckou chatu Gorščica
10. května    v 16 h čtvrtek Duha přátelství – koncert pro děti a dospělé
16. května v 19 h středa    Chorvatsko-česká společnost – Franjo Tuđman a Češi
19. května v 20 h sobota    Majáles -  vystoupení všech besedních souborů a hostů
30. května v 19 h středa    Chorvatsko-česká společnost: Vzpomínáme na oběti Lidic
2. června    v 19 h sobota    Dny české kultury v Bjelovaru – Bohemia a Sluníčko
6. června v 19 h středa   Schůze správního výboru ČBZ
9. června    v 19 h sobota    Oslava 5. výročí pěvecko-hudebního souboru Lípa
17. června v 11 h
v 17 h
neděle Školní besídka záhřebských a rijeckých žáků
a Naše jaro v Kaptole
14. července sobota    DOŽÍNKY v Končenicích

   Ve třech sálech Českého národního domu se 14. a 15. dubna 2012 konal folklorní seminář.

Přijeli k nám choreografové z Folklorního souboru Pramínek z Jihlavy a věnovali celou sobotu a neděli dopoledne pilným tanečníkům Jetelíčku, Záhřebského sluníčka a Polky. Naučili jsme se nové tance a dostali jsme spoustu typů našich mistrů o tomto řemeslu. Bylo to namáhavé, ale  pro nás velice užitečné.  Děkujeme Miloslavu Brtníkovi, Josefu Součkovi a Markétě Kozové a těšíme se na příští setkání.

Lydie Muťková 

 

 

 

 

 

 


Velvyslanec ČR Karel Kühnl zahájil v Městském divadle Trešnja 26. dubna 2012 výstavu obrazů známých českých ilustrátorů Zdeňka Milera a Kateřiny Milerové „Krtek“ .

Na zahájení a filmKtrek a kalhotky se přišel podívat velký počet dětí a rodičů.

Výstavu si můžete prohlédnout do 13. května v předsálí divadla Trešnja.


Spolkové zprávy vydává měsíčně Česká beseda Záhřeb,
10 000 Zagreb, Šubićeva 20, výlučně pro své členy, jimž je zdarma zasílá.
MB 03228533, OIB 13489869120, Žiro: 2360000-1101556750.
Redakční rada:
J.Bahník, J.Kozáková, Z.Táborská, M.Burgerová, J.Kubíček, A.Tomek, L.Muťková.
Fotografie: J.Kozáková, I.Miler, M.Vitas
Příprava pro web a tisk: D.Plehatý a M.Marinkovićová Plehatá.
Tisk: Daruvarska tiskara d.d., Petra Zrinskog 24, 43 500 Daruvar.
Financováno ze státního rozpočtu Chorvatské republiky prostřednictvím
Rady pro národnostní menšiny.
 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css