A-
A+
Print

říjen 2002 - Archív Broučku

ZÁHŘEBSKÝ DĚTSKÝ KOUTEK
číslo 4
říjen 2002
Brouček


           Školní děti v září začaly chodit do školy ve větším počtu – zapsaných je 25 žáků. Naučily se už novým básničkám, čtou nové pohádky a pověsti, umí o sobě říci několika vět česky, což je veliká věc pro dítě které před měsícem vůbec nemluvilo česky.
          Začali do Bededy přicházeti středoškoláci ( které jsme už vůbec neměli) a také studenti. Oni někdy také chodili do naší školy, ale se poztráceli, a teď se znovu scházíme každou sobotu odpoledne v 16 hodin, díváme se na české videokazety propůjčené z naší knihovny, zpíváme a při tom si hrajeme na kitaru, syntisizer a flétnu – brzy budeme mít celý malý orchestr.
             Mladí lidé, jestli máte zájem – přijďte! Můžete si s námi povídat, hrát, zpívat nebo se jenom dívat. Budete vítáni!

          V Glyptotece HAZU na promoci dětské knihy “Pohádky z celého světa”, 20. září, vystupovaly naše školní děti v krojích – zpívaly české lidové písně a hezky se pobavily.
          V Městské knihovně v rámci výstavy “Svět v Záhřebu”, 3. října, naše školní děti měly překrásný, málem dvouhodinový program “České červené sukýnky v Záhřebu”, zpívaly lidové písně, tančily folklor, hrály divadlo, tančily moderní balet, a bavily se spolu s plným hledištěm dětí a dospělých.
          Brzy začneme nacvičovat tři nové divadelní hry – pro každou věkovou skupinu dětí. Doufáme, že jsme si také zasloužili abychom i ve folkloru dostali poučení, když z Čech do Záhřebu zase přijedou choreografky, které nacvičovaly Jetelíček, tím více, žé už je hodně zájemců o mladší Jetelíček.

Zdravím Vás srdečně a vítám v Besedě!
       
                                                                   Učitelka Ivana Marinkovićová

 

© 2006 - 2023 Česká beseda Záhřeb
valid xhtmlvalid css